Meny

Nei til EUs energibyrå

Sist endret: 27 09 2020

Historien om Norge er en suksesshistorie om nasjonal kontroll over, og langsiktig forvaltning av, norske naturressurser. Gunnar Knutsen og Johan Castberg sikret konsesjonslov og hjemfallsrett. Uten denne kloke og framsynte politikken ville Norge vært et fattigere land i dag. Nasjonal kontroll over energiressursene har gitt trygghet og velferd i lokalsamfunn og for familier over hele Norge, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Folket eier naturressursene

Det er det norske folk som eier naturressursene. Ansvaret for norsk energi skal ligge hos norske folkevalgte, ikke hos EUs ledere og byråkrater i Belgia eller i EUs energibyrå i Slovenia.

Høyre, Frp og Venstre ønsker nå å overføre suverenitet til EU gjennom å innlemme Norge i EUs energibyrå. Måten regjeringen gjør dette på er å opprette et eget, uavhengig organ, som i praksis skal kopiere EUs vedtak og innføre dem i Norge – uten politisk behandling. Slik svekker regjeringen vårt nasjonale handlingsrom og dermed også fordelen av det nasjonale eierskapet av energiressursene våre.  

Regjeringen vil ha Norge i EUs energiunion

Dersom Stortinget tillater regjeringen å gjennomføre denne suverenitetsoverføringen til EU, vil det være et steg i å gjøre Norge til en del av EUs energiunion. Energiunionen vil være basert på et overnasjonalt regelverk, der flyten av norsk energi ikke styres etter nasjonale hensyn, men ut i fra markedshensyn og EUs mål om lik pris på energi i Europa. Det vil svekke fordelene norske forbrukere og norsk industri har hatt med vesentlig lavere strømpris enn de fleste EU-land.

EU-tilhengerne ønsker minst mulig debatt

Regjeringen og EU-tilhengerne på Stortinget ønsker minst mulig debatt om EUs energibyrå og energiunion. Dette bidrar man til gjennom å snakke ned konsekvensene av maktoverføringen til EU. Vi har derimot mer enn nok erfaring med EØS-avtalen til å slå fast at det er svært vanskelig å på forhånd forutse konsekvensene og omfanget av maktoverføring til EU. Historien har lært oss at vi må være ytterst forsiktige med å stole blindt på de såkalte garantiene fra EU og EU-tilhengerne på Stortinget. Disse har tidligere vist seg å være lite verdt den dagen EU mener noe annet enn Norge. Som jusprofessor Eivind Smith fastslår i Klassekampen lørdag 17. februar: «Korleis EU-samarbeidet på energiområdet utviklar seg til neste år eller i 2025, det kan ikkje Solberg-regjeringa gjere noko med, altså. Det er så enkelt som det».

Regjeringens argumenter ikke troverdig

Hvor er regjeringens argumenter for å knytte Norge til EUs energiunion? Å gi inntrykk av at Norge ikke får solgt vår gass eller strøm til EU uten å overføre suverenitet til EUs energibyrå, er ikke troverdig. For andre energieksportører er det helt uaktuelt å gi EU makt over infrastrukturen til deres energi. Hvem mener regjeringen EU vil importere mer energi fra, dersom Norge setter foten ned for EUs energibyrå og gjennom dette står opp for våres egne nasjonale interesser?

Ikke i tråd med Grunnloven

Jusprofessorer ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø advarer og mener måten regjeringen vil overføre suverenitet til EUs energibyrå på ikke er i tråd med Grunnlovens bestemmelser. Det er alvorlig. Regjeringen varslet for to uker siden at den nå vil sikre en ny juridisk vurdering av regjeringens eget forslag til suverenitetsoverføring. Grunnloven skal sikre rammene for demokratiet vårt. Det vil være helt uansvarlig å vedta suverenitetsoverføring til EU uten å være helt sikker på at dette skjer på en måte som er i tråd med Grunnloven.

Bevar norsk kontroll over norsk energi

Den eneste måten å stoppe suverenitetsoverføringen til EUs energibyrå på er gjennom folkelig motstand. Jeg oppfordrer deg til å ta kontakt med stortingsrepresentantene fra ditt fylke. Senterpartiet er klare – vi vil bevare norsk kontroll over norsk energi. Vi sier nei til EUs energibyrå!