Meny
Emilie Enger Mehl: - Sp mener det har vært ekstremt viktig for Norge å ha nasjonal kontroll over våre naturressurser

Nei til salg av Norge!

Sist endret: 15 10 2020

Høyre og FrP vil gjøre norsk jord og skog til et spekulasjonsobjekt for utenlandske investorer. Senterpartiet mener det er særdeles viktig å sikre norsk kontroll og lokalt eierskap til jorda og skogen vår, skriver Emilie Enger Mehl.

- av Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet

 

I 2017 opphevet Høyre priskontroll på skog. Det har gjort det lukrativt å selge skogeiendommer. I begynnelsen av oktober ble en nesten 540 000 dekar stor eiendom med skog og utmark i Namdalen solgt til et tysk land- og skogbruksselskap. Det er et større areal enn hele Oslo fylke.

Høyres forslag til Stortingsvalgprogram for 2021 går inn for å avvikle konsesjonsbestemmelser på all norsk skog. Det vil si at markedet skal operere fritt, og det blir fritt fram for å selge skog til utenlandske investorer. Høyre vil også at aksjeselskap skal kunne eie gårder og jordeiendommer, som også vil åpne for utenlandsk eierskap. 

Senterpartiet mener det er svært uklokt av regjeringen å tillate at norske naturressurser selges ut av landet for all fremtid. Vi vet at kinesere står i kø for å få tilgang til markedet og sikre seg naturressurser. Kina har kjøpt opp store mengder matjord og skogressurser rundt i verden over flere år.  I Norge har kinesere forsøkt å sikre seg skogressurser, blant annet i Stange kommune, men foreløpig ikke lyktes på grunn av konsesjonsloven.

Høyre og Fremskrittspartiet er i ferd med å gjøre skog- og jordeiendommer til spekulasjonsobjekter for investorer fremfor næringsgrunnlag for bønder og skogbrukere. Nå ser vi at tyskerne har lykkes, og regjeringen vil gjøre det enda lettere for dem som vil inn på markedet. Senterpartiet krever en opprydning i lovverket for å sikre at ressursene forblir på norske hender, og vil kjempe for å stoppe regjeringens liberalisering.

Hvem som skal eie jorda og skogen vår er et viktig spørsmål. Senterpartiet vil ikke tilbake til et adelssamfunn hvor storkapital, aksjeselskap, investeringsfond og spekulanter utkonkurrerer bønder, skogbrukere og vanlige folk og tar livsgrunnlaget fra distrikts-Norge.

Gjentatte ganger har Høyre-politikere bagatellisert betydningen av norsk eierskap. I Stortinget 14. oktober ville statsminister Erna Solberg ikke svare på om hun mener det er et problem at tyske og kinesiske interesser eier norske skog- og jordbrukseiendommer. I 2014 hadde vi en tilsvarende debatt om eierskapet til Kongsberg Gruppen. Statsministeren uttalte den gang følgende: «Jeg synes hele debatten om unorsk eller norsk er en ganske tåpelig debatt, for å være helt ærlig.»

Statsministeren fremstår som fullstendig likegyldig til om det er nordmenn eller kinesere som skal eie norske jord- eller skogressurser. Senterpartiet mener det er historieløst.

Senterpartiet mener det har vært ekstremt viktig for Norge å ha nasjonal kontroll over våre naturressurser hvis vi ser bakover i tid. Vi kan bare tenke oss hvordan Norge hadde vært i dag hvis våre forfedre hadde solgt norske fossefall, skoger eller fiskeressurser til Kina på begynnelsen av 1900-tallet. Da hadde energi, industri- og teknologieventyr som er grunnlaget for norsk verdiskapning aldri kommet vårt eget land til gode. Selvforsyningsgraden hadde vært enda lavere enn den er i dag. 

Salg av norsk jord og skog til utlandet vil være en tragedie for norsk beredskap i generasjoner fremover. Senterpartiet mener jord og skog skal være eid av nordmenn og av næringen. Det kan ikke være slik at en lokal bonde ikke får styrket næringsgrunnlaget på gården fordi en kinesisk forretningsmann utkonkurrerer han eller henne i en budrunde uten grenser.

Senterpartiet mener det norske folk skal styre utviklingen i Norge. Norsk eierskap til våre naturressurser er avgjørende for å være herre i eget hus også i framtida.