Meny

Nok en gang er pendlerne taperne

Sist endret: 27 09 2020

– Mange pendlere i Akershus har med dagens regjering fått flere tusen kroner i økt skatt. I 2018-budsjettet foreslår det ytterligere skjerpelser og denne gangen er det fremfor alt de som er avhengige av pendlerbolig som blir rammet. I tillegg vil det bli dyrere billettpriser på buss når momssatsen økes, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Regjeringen reduserer bevilgningene til jernbane med over seks milliarder kroner neste år, sammenliknet med budsjettet for i år. Samtidig er det ingen satsning i budsjettet på pendlerparkering.

– Mange steder i Akershus er kapasiteten allerede sprengt på pendlerparkering. Fra 1. oktober i år økte bompengesatsene kraftig for de som pendler gjennom bomringen i Oslo. Det øker behovet for flere pendlerparkeringsplasser ytterligere. I tillegg trenger Akershus sårt et jernbaneløft – ikke omfattende kutt slik regjeringen legger opp til, fortsetter Gjelsvik.

Akershus Senterparti er bekymret for at kommuneøkonomien i 2018 ikke vil gi rom for å styrke den lokale velferden med flere lærere og flere varme hender.

– Stadig flere eldre trenger omsorg, og vi må bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge. På disse områdene er det dessverre lite å se av satsninger, sier Gjelsvik.

Akershus Senterparti mener budsjettet for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er alt for magert

– Grønn innovasjon og nyskaping blir svært viktig fremover. Her er en styrking av utdanning og forskning ved NMBU helt sentralt, sier Gjelsvik, som også viser til det store vedlikeholdsbehovet ved universitetet.

– Med kun bevilgning til 2200 studentboliger nasjonalt neste år, frykter jeg at utleieprisene presses ytterligere opp, sier Gjelsvik.


Regjeringen legger opp til et kutt på 25 mill. til folkehøgskolene.

– Dette kuttet vil være meget krevende for folkehøgskolene i Akershus. Folkehøgskolene i Akershus bidrar til arenaer hvor unge mennesker kan få utvikle og utfolde seg. De bidrar til mangfoldet av tilbud vi har til unge mennesker, avslutter Gjelsvik.