Meny
Pollestad: - Mat som serveres i på plattformene skal være norskprodusert

Norsk mat på norsk sokkel

Sist endret: 06 10 2020

Jeg registrerer at debatten om oljenæringen er stigende uten at næringen helt vet hvordan de skal gripe det an. Mitt råd er: Lag en allianse med norske bønder og fiskere om at alt av kjøtt, fisk, melk, egg som serveres i på plattformene skal være norskprodusert, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, Stortingsrepresentant i Sp og leder av næringskomiteen på Stortinget

Oljenæringa har i femti år bidratt med enorme inntekter, hundretusenvis av arbeidsplasser og stor verdiskaping i Norge. Det har vært og er nokså stor støtte til oljeindustrien. En av årsakene til det har vært at industrien har kjøpt mye varer og tjenester i Norge. Fortsett med det gjennom å kjøpe norsk mat. Bli enig med norske bønder om at også mest mulig av frukt og grønt som serveres på skal være produsert i Norge.

Jeg har tidligere sendt brev til Equinor og Norsk Olje og gass om dette. Det var mange flotte formuleringer å få i retur, men i praksis er det ikke vilje til å endre på dette. Det gjør vondt å se hvor lite endringsvillige direktørene i interesseorganisasjonen Norsk olje- og gass er på dette området. De må forstå at tillit må bygges i samfunnet hver dag, og at det krever stadig nye tiltak. Det nytter ikke å håpe på at oljedebatten forsvinner, bare de får synliggjort kontantstrømmen inn i det norske samfunnet.

Støtte om oljeindustrien krever nye tiltak og aktivitet: Norsk sokkel som et utstillingsvindu for norske råvarer er et slikt tiltak. Jeg mener det er uheldig at oljeselskapene for å spare noen kroner per dag, velger bort norsk landbruk og matnæring. Jeg er klar over at det serveres en del norsk kjøtt, egg og melk på norsk sokkel, men det vi etterlyser er at selskapene tar det verdivalget det er å si: «Vi velger norsk mat.»

Senterpartiet registrerer at regjeringen ikke har noen holdning til dette, men vi vil uansett fortsette vårt arbeid for å sikre norsk mat til arbeiderne på norsk sokkel. Vi håper den nye sjefen i Equinor med sin bygdebakgrunn forstår verdien av at selskapet hans må bygge allianser for fremtiden. En allianse for norsk mat vil være viktig både for landbruket og for oljenæringa.