Meny

Ny rapport advarer mot høyere strømpriser og massivt tap av arbeidsplasser: Uakseptabelt, mener Senterpartiet

I dag ble en ny rapport om EUs energiunion offentliggjort. Rapporten «EUs energiunion, strømprisene og industrien», skrevet av Roar Eilertsen, advarer mot høyere strømpriser og tap av tusenvis av arbeidsplasser i Norge som følge norsk tilknytning til EUs energiunion. Rapporten slår fast at alle vedtak som prioriterer nasjonale hensyn er forbudt. Senterpartiets stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen, Ole André Myhrvold, varsler hard kamp mot å gi EU mer makt over norsk energipolitikk.

– En av de viktigste grunnene til at vi har klart å bygge opp den norske velferdsstaten, er at vi har styrt energipolitikken ut i fra våre nasjonale hensyn og utnyttet våre naturgitte fortrinn. Å knytte Norge stadig tettere til EUs energiunion, som nettopp gjør det forbudt å styre ut i fra nasjonale hensyn, er en utrolig dårlig idé, fastslår Myhrvold.

Da Stortingsflertallet med Høyre, Frp, Venstre, Arbeiderpartiet og MDG i fjor vinter stemte for å overføre suverenitet til EUs energibyrå (ACER), hevdet de samtidig at norsk lov skulle endres slik at alle utenlandskabler skulle være offentlig eid. Rapporten advarer mot at dette kan bli ulovlig som følge av EUs regelverk.

– Rapporten advarer mot at private aktører som ønsker å bygge ut flere utenlandskabler, kan klage på eventuelle avslag om man mener dette bryter med EUs prinsipper. Selv over et år etter at stortingsflertallet overførte makt over norsk energipolitikk til EU, har det ennå ikke kommet en sak til Stortinget for å holde løftene som ble gitt i fjor om statlig kontroll med utenlandsforbindelsene. Det er ganske oppsiktsvekkende at man avventer konsesjonsbehandlingen av eksportkabelen NorthConnect, før man sørger for lovendringen flertallet er enig om, sier Myhrvold.

Rapporten viser til at målet med EUs energiunion er fri flyt av strøm i Europa, noe som vil innebærer høyere strømpriser i Norge. Dette vil kunne føre til at fremtidige investeringer skjer i andre land, og ikke i Norge ifølge rapporten.

– Senterpartiet vil styre norsk energipolitikk ut i fra norske interesser for å skape norske grønne arbeidsplasser. Ved å gi EU makt over norsk energipolitikk og ved å bygge flere eksportkabler ut av Norge, bygges fabrikkene i EU i stedet for Norge. Å knytte Norge til EUs energiunion, er et historisk feilgrep som vi vil kjempe beinhardt i mot, fastslår Myhrvold.