Meny
Pollestad (Sp) om reiselivspakken: -  Alle virkemidler for reiselivet må være ut 2021

- Nybø lar deler av reiselivet gå til grunne

Regjeringen la i dag fram en krisepakke til reiselivet. Leder i næringskomiteen Geir Pollestad (SP) mener regjeringen ikke tar inn over seg at reiselivet står oppe i en langvarig krise.

- Næringsminister Nybø lar med åpne øyne deler av reiselivet gå til grunne. Det er altfor kortsiktig å legge fram en krisepakke for reiselivet som bare gjelder fram til desember 2020, sier Pollestad.

- Vår- og sommersesongen 2021 vil være den kritiske bøygen for mange reiselivsbedrifter rundt omkring i Norge. Senterpartiet mener derfor at alle virkemidler for reiselivet må være ut 2021.