Meny

Nytt nederlag for regjeringen

Sist endret: 27 09 2020

Stortinget stemmer ned regjeringens forslag om at eiendomsoppmåling ikke lenger skal være en kommunal tjeneste, men konkurranseutsettes og baseres på privat tjenesteyting.

– Dette er en seier  for Senterpartiet. Forslaget om privatisering av eiendomsoppmålingen og statliggjøring av matrikkelføringen er stikk i strid med alle honnørord om å styrke kommunene,  sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund.

Av de 204 høringsinstansene som uttalte seg om å organisere eiendomsoppmåling som privat tjenesteyting og overføre ansvaret for matrikkelføring fra kommunene til Statens kartverk, gikk 178 mot forslaget mens det bare fikk støtte av 26 høringsinstanser.  Motstanden kommer fra instanser som jordskifterettene, fylkesmennene, interesseorganisasjoner og faglige organisasjoner.  Både små og store kommuner advarte mot regjeringens privatiseringsopplegg.

– Jeg merker meg at det er få som tror på regjeringens påstand om at fri prisdannelse i dette markedet vil gi rimeligere tjenester.  Mange høringsinstanser mener det motsatte vil bli tilfelle, og advarer dessuten mot store prisforskjeller avhengig hvor i landet du bor.  Regjeringens er mer opptatt av privatisering enn av gode og likeverdige tjenester i hele landet, sier Nordlund.

Stortingsflertallet legger vekt på at oppmålingstjenester skal prises etter selvkost. Flertallet går inn for at det innføres en autorisasjonsordning for landmålere.  Senterpartiet mener det bør vurderes en fagskoleutdanning for å bli godkjent landmåler.