Meny

Nytt regjeringskvartal i tre

Sist endret: 27 09 2020
Av Willfred Nordlund, stortingsrepresentant

Tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Det blir faktum etter at de parlamentariske lederne for SP, AP, SV og KrF har satt fram et felles forslag på vegne av partiene som nå er til behandling av Stortinget. De fire partiene har flertallet bak seg på Stortinget, så forslagene de har framsatt vil bli vedtatt og gjort forpliktende for regjeringens videre planarbeid med bygging av nytt regjeringskvartal.

Regjeringskvartal i tre er viktig av flere grunner:

• Tre er det mest miljøvennlige alternativet.

• Norsk treindustri er verdensledende, noe Oslo Lufthavn og Vikingskipet er gode uttrykk for.

• Regjeringskvartalet vil gi norsk leverandørindustri store muligheter til utvikling og leveranser i hele landet

• Et signalprosjekt som regjeringskvartalet,  vil bidra til å drive utvikling av trebaserte byggeløsninger og miljøvennlig byggteknologi framover både i Norge og internasjonalt.

Jeg ser det sies at forslaget om regjeringskvartal i tre kommer for sent.  Det er allerede pekt ut en vinner av arkitektkonkurransen  og Statsbygg er i gang med gjennomføring av prosjektet.  Det er på ingen måte for sent.  Planene for arkitektonisk utforming av regjeringskvartalet kan helt sikkert føres videre, men må tilpasses at det skal velges trebaserte løsninger.

Regjeringspartiene har så langt ikke flagget standpunkt til forslaget om regjeringskvartal i tre, men de kan ikke gjemme seg bak at det allerede er valgt løsninger for prosjektet. I regjeringserklæringen fra Jeløya heter det at regjeringen vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal.  Det er noe vi i Senterpartiet vil vurdere når saken legges frem. Det viser også at det bred enighet om at prosjekteringen av nytt regjeringskvartal ikke er låst.  Stortinget har fortsatt godt rom for å komme med sine vurderinger av hvordan utviklingen av prosjektet og utbyggingen skal skje.

Senterpartiet har lagt ned et omfattende arbeid i å fremme trebaserte  byggeløsninger.  Vi er stolt over den teknologien norske bedrifter, som for eksempel Moelven, har utviklet og ser at det nå bygges høyhus og offentlige bygg i tre flere steder i landet.  Det kommer miljøet til gode og det kommer norsk næringsliv til gode. Særlig om mer av byggene ble levert på norske ressurser.  Kronen på verket vil bli å få bygget nytt et nytt regjeringskvartal med tre som hovedelement i materialbruken.  Det vil kunne bli et spektakulært bygg landet kan være stolte av og hvor norsk treindustri og byggebransje gis nye utviklingsmuligheter.