Meny
image-20210226154154

Politireforma ikke godkjent

Sist endret: 26 02 2021

Høyres Peter Frølich er i overkant kreativ når han til NTB påstår at den såkalte nærpolitireforma nå har fått et godkjentstempel av justiskomiteen.

Tvert imot - det er jo hundre sider med slakt av reforma i innstillinga om politimeldinga fra justiskomiteen, som ble vedtatt 16/2. Vi i Sp går lengst i kritikken, men står sammen med Ap og SV om mesteparten av kritikken. Her slår vi fast at reforma har spilt fallitt på flere viktige punkt. Det er jo for eksempel absurd at det har kommet på plass bare to årsverk mer til patruljevirksomhet i politietaten etter reforma når mer politi på hjul var et av hovedmålene.

Regjeringa har allerede blitt kvitt rundt 120 lensmannskontor gjennom den massive sentraliseringa som reforma innebar. Nå skal de til alt overmål fjerne lensmann som yrkestittel i tillegg, slik at de gjenværende kontorene ikke engang skal hete lensmannskontor. Jeg frykter at de ser sitt snitt til å bli kvitt enda flere av disse kontorene framover. De har i alle fall klart å sultefôre mange av disse så mye at det knapt er ansatte igjen flere steder. Og dette selv om ei styrking av gjenværende kontor var en av premissene for reforma. Vi i Senterpartiet gikk inn for å beholde ordet lensmann og er også helt tydelige på at vi vil styrke lensmannskontorene og opprette flere.

Politireforma har absolutt ikke fått et godkjentstempel, selv om Høyre har interesse av å framstille det slik. Det regjeringa kan få et godkjentstempel på, er hvordan de har klart å bidra til å sysselsette veldig mange flere kommunikasjonsrådgivere og byråkrater i politietaten. Dersom dette skulle være et mål, da. For oss i Senterpartiet er det langt viktigere å bruke penger på politifolk og politijurister som arbeider med folk og saker, ikke på papirflyttere og roperter.

Noe som er virkelig gledelig, er at både H og Frp plutselig bestemte seg for å verne Utrykningspolitiet mot nedlegging. Mange som jobber for trafikksikkerhet har vært kraftig bekymra for at UP skulle bli nedlagt, etter at regjeringa og Frp har argumentert for dette. Det er gledelig at en samla komité nå går inn for å opprettholde UP.

For oss i Senterpartiet har kampen for å bevare UP vært veldig viktig. Regjeringa ville med støtte fra Frp utrede i ny organisering som i praksis var å spre ressursene til UP rundt på politidistriktene. Dette ville satt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge kraftig tilbake og uten tvil ført til flere ulykker. Heldigvis har argumentene våre blitt hørt for å bevare UP som et viktig verktøy for trafikksikkerhet. UP er også en viktig beredskapsressurs for politidistriktene slik de fungerer i dag.

Jenny Klinge

Justispolitisk talsperson, Senterpartiet