Meny

Posten skal hva?

Sist endret: 27 09 2020

Posten svekker tilbudet i distriktene, og det er kommet fram historier hvor Posten flytter postkassene mange timers reisevei fra stedet hvor folk bor. «Vårt samfunnsoppdrag er både å sikre gode posttjenester for hele landet og å drive et konsern med en sunn økonomi som ikke belaster fellesskapet unødig» uttaler pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, skriver Siv Mossleth.

- av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

Jeg mener han tar feil. Posten er et statlig selskap som skal levere post i tråd med de føringene Stortinget fastsetter i blant annet postloven. Det er ikke et mål for Senterpartiet at Posten skal drives med store overskudd. Vårt mål er at Posten skal levere post. Så skal vi politikere ta regningen for de områdene det ikke lønner seg å levere ut. Postlevering er en samfunnsoppgave, og fortsatt en viktig del av infrastrukturen.

Det er regjeringen og samferdselsministeren som har ansvaret for å følge opp Posten slik at jobben blir gjort. I mange av disse sakene er det helt stille fra Jon Georg Dale. Det bekymrer meg at han ikke er mer opptatt av at posten skal frem. Jeg lurer på hvilken visjon Frp har for Posten. Er det blitt slik at posten skal frem, bare ikke over alt og ikke hele tiden? I så fall bør Frp, Høyre og Venstre fortelle alle hvilke posttjenester de mener folk fortjener.

Eller har det blitt slik at makten er flyttet til Posten sitt styrerom, der ingen av medlemmene har adresse nord for Hamar? De har tydeligvis ikke den geografiske kunnskapen som er nødvendig for å styre et selskap som skal levere nødvendig infrastruktur i hele landet. Også dette er regjeringa sitt ansvar.

Senterpartiet er i alle fall klare på en ting. Posten skal frem!