Meny

Purka venter ikke på posten

Sist endret: 27 09 2020
Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Sp

Regjeringa har høring på et forslag om å levere posten bare annenhver dag. Om regninger og kjærlighetsbrev var det eneste som ble levert til folk over hele landet, kunne dette forslaget vært greit.

Men for papiravislesere og mange næringsdrivende er forslaget ikke greit. Regjeringa vil gjøre livet surt for alle som liker å legge papiravisa på kjøkkenbordet, skjenke i kaffekoppen og holde seg orientert i verden. Manglende papiraviser vil gjøre pressens oppgave vanskeligere og mediemangfoldet mindre

Virkelig krise kan dette forslaget bli for mange næringsdrivende. Regjeringa kan eksempelvis komme til å ødelegge for mange av svineprodusentene i Nordland. De er avhengig av posten for å få sendt rånesæd. Den sendes fra Hamar og inntil nå har de fått levert sæden dagen etter. Om denne reduksjonen av postlevering blir vedtatt, vil det medføre at svinebøndene kan få sædpakker bare annenhver dag, i verste fall bare to dager i uka. Purker må insemineres når de er i brunst, og reduseres posttilbudet blir det en helt umulig situasjon for svineprodusenter i hele landet.

Veterinærene bekymrer seg for prøver som sendes med posten. Andre næringsdrivende sliter med sen postgang allerede. De som driver utenfor de største byene kan ikke bruke budbiler eller taxi for å levere.

Pakker blir det flere og flere av. Netthandelen øker. Bruken av andre leveringsfirma enn posten øker også, men noen av disse firmaene leverer eksempelvis ikke i Nordland. De bruker posten eller Bring. Endringer i posten må ikke gjøre det umulig å drive næring ute i distriktene. Post- og pakkelevering til alle i hele landet er en viktig samfunnstjeneste, og purka må få sæden sin i tide!