Meny

Ragnhild Saakvitne ny generalsekretær i Senterkvinnene

Ragnhild Saakvitne (57) er tilsatt som generalsekretær i Senterkvinnene. Ho har bakgrunn som kornbonde, og har bred arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor. Ragnhild er opprinnelig fra Trøgstad i Østfold, har to døtre, er gift og er nå bosatt i Halden.

– Det er med mye glede jeg begynner å jobbe for Senterkvinnene. Jeg er takknemlig for å få tilliten og ser fram til et spennende, lærerikt og i perioder krevende arbeid, sammen med alle andre deler av partiet, sier Ragnhild Saakvitne.

Ragnhild Saakvitne har mangfoldig yrkesbakgrunn; kornbonde samtidig som ho arbeidet 100 % utenfor gården. Ho har arbeidet i privat og offentlig sektor, hovedsakelig innenfor landbruksområdet, men også nærmere tre år som politisk rådgiver i Spydeberg kommune. Ho har jobbet i kommunesektoren, i Østfold fylkeskommune og nå sist hos Fylkesmannen i Østfold.

Ragnhild har også en mangfoldig politisk og organisatorisk bakgrunn; kommunestyrerepresentant, leder av kommunal sektor i fagforeningen Naturviterne, leder av Trøgstad Senterparti, styremedlem i Trøgstad Bondelag er en del av verva ho har hatt.

Nå driver ho i fellesskap med sin mann en forretning i Halden som selger utstyr, for og tjenester av ulike slag til hest og rytter.

Ragnhild Saakvitne startet i jobben som generalsekretær allerede i dag 1. august, og har en kort overlappingsperiode med avtroppende generalsekretær Eline Stokstad Oserud, som går over i ny stilling som rådgiver i Akershus Bondelag.