Meny

Regjeringen fikk strafferunde. Stortinget sender kulturminnepolitikken tilbake til tegnebrettet

I dag behandler Familie- og kulturkomiteen på Stortinget statsbudsjettet for 2018. Senterpartiet har fått flertall for å sende regjeringens kulturminnepolitikk tilbake til klima- og miljøministeren uten realitetsbehandling. – Dette er en stor seier, og det viser at Stortinget har langt høyere ambisjoner for kulturminnefeltet enn det regjeringen har, sier Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.

– Det er to partier på Stortinget som prioriterer kulturminnespørsmål høyt, og det er Senterpartiet og Venstre. Når regjeringen foreslo nye mål for kulturminnevernet som jeg vil karakterisere som svært ambisjonsfattige, var det helt naturlig for oss å si ifra om at man bør behandle slike mål på grundigere vis, helst gjennom en ny stortingsmelding på kulturminnefeltet. Det mente ikke uventet Venstre også, forteller Sem-Jacobsen

– Heldigvis lyktes vi i å få Ap og SV med på dette også, så dermed ble det flertall. Det var også gledelig at hele komiteen nå er enige om at vi trenger en ny stortingsmelding om kulturminnevernet, slik vi hadde i 2005 og 2013. Jeg har et håp om at når den er blitt behandlet så vil Stortinget sørge for at vi også får nye nasjonale mål på kulturminnefeltet som det står respekt av, sier Sem-Jacobsen.

– Det var også svært lite strategisk av regjeringen å forsøke å gjemme denne store diskusjonen bort i en budsjettproposisjon og håpe at saken bare sklei under radaren, sier Sp-politikeren.

– Regjeringen har ikke prioritert kulturminnebevilgningene høyt nok gjennom forrige stortingsperiode, og så prøver de å legge lista så lavt at det går an å krabbe over. Nå kommer i hvert fall Senterpartiet til å bidra til at målene for kulturarven kommer til å bli forpliktende og tidfestede, sier Sem-Jacobsen. 

I 2005 vedtok Stortinget ambisiøse nasjonale målsettinger på kulturminnefeltet (de fleste skulle nås innen 2020) og vedtok en målsetting om en kraftig opptrapping av tilskuddsmidlene i kulturminnevernet. Disse målene ble bekreftet i egen stortingsmelding i 2013. Dette ble fulgt opp av den rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013 med kraftig opptrapping av tilskuddsmidlene i kulturminnevernet. De økninger i kulturminnebudsjettene som har kommet etter at Høyre og Frp overtok regjeringsmakten, har kommet som følge av budsjettforlik med Venstre og KrF. Det har derfor blitt vanskelig å nå 2020-målene, og regjeringen foreslo derfor i høst å skrinlegge dem fullstendig.

– Det kulturminnefeltet trenger, er offensiv satsing. Senterpartiet har fremmet forslag om å øke kulturminnebudsjettene med til sammen 130 mill. kr. Dessverre er det ikke flertall for dette, men jeg mener det er viktig at kulturarvssektoren skal føle at de har offensive talspersoner på Stortinget, avslutter Åslaug-Sem Jacobsen.