Meny

- Regjeringen lurer studentene

Sist endret: 27 09 2020

- Dette budsjettforslaget innebærer i praksis et kutt i studiestøtten, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marit Knutsdatter Strand.

Regjeringen foreslår å knytte vilkår om fullføring av en hel grad for at studentene skal få omgjort deler av studielånet til stipend. Tiltaket er beregnet å gi en innsparing på over en kvart milliard kroner i 2019. Dette overstiger langt gevinsten av at studiestøtte øker med én uke.

- Regjeringen gir med den ene handa, men tar langt mer med den andre handa, sier Strand, som er bekymret for konsekvensen av en slik omlegging.

– Dette løser ikke de underliggende årsakene til at mange studenter forsinkes i studiene og dropper ut underveis, men kan snarere bidra til å forsterke de økonomiske utfordringene for en del studenter, sier Strand.

Senterpartiet er også kritisk til at regjeringen ikke kommer med nye studieplasser i høyere utdanning.

- Med økningen i søkertallene til universitetene, høyskolene og fagskolene blir konkurransen om studieplassene stadig hardere. Samtidig vet vi at det er et stort behov for kompetanse innen mange yrker, blant annet innen helsefag, IKT og undervisning.Regjeringens manglende satsing på høyere utdanning rammer både utdanningssøkende ungdommer, men også utviklingen av velferdssektoren og utviklingen næringslivet i årene framover, sier Strand.