Meny
2020 Soldater, Rena Leir, Hedmark

Regjeringen nedprioriterer Forsvaret

Senterpartiet går hardt ut mot Høyreregjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. - Det svekker vår kontroll over vårt eget land, sier Navarsete.

- Konsekvensen av nedprioritering av Forsvaret er at vi svekker vår kontroll over vårt eget land. Når vårt eget forsvar nedprioriteres, blir vi til og med i fredstid avhengig av utenlandske soldater på norsk jord og av utenlandske overvåkningsfly over norsk territorium. Dette svekker Norges innflytelse i våre egne nærområder og den sikkerhetspolitiske spenningen rundt Norge øker, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne mener regjeringen legger opp til en uakseptabel nedprioritering av Forsvaret. Regjeringen legger opp til en årlig underdekning på 1 milliard kroner hvert eneste år, sammenliknet med Forsvarssjefens minimumsanbefaling i sitt fagmilitære råd (FMR)

- Senterpartiet har over lang tid kjempet for et sterkere norsk forsvar. Regjeringen nekter nok en gang å ta konsekvensen av at vi lever i en mer urolig verden, sier Navarsete.

- Norge skal være en god NATO-alliert. Men et land som nedprioriterer sitt eget forsvar er ingen god alliert, fastslår Navarsete.

Navarsete peker på at det er flere punkter ved langtidsplanen som Senterpartiet ikke kan akseptere.

- Våre stridsvogner er utdaterte, men regjeringen nekter å investere i nye. Regjeringen tar fra Hæren deres helikoptre og Heimevernet er for lite. Samtidig er nedleggelsen av Andøya flystasjon en tragedie som svekker vår overvåkning og kontroll over egne nærområder. Alt dette er feilgrep som Senterpartiet vil rette opp, fastslår Navarsete.