Meny

Regjeringen og FrP sier nei til nye mål for å ta vare på matjord

Næringskomiteen har i dag avgitt innstilling i et forslag fra Senterpartiet om å sette mål om halvert nedbygging av matjord frem mot 2026. Regjeringspartiene ønsket ikke å vedta et slikt mål.

- Jeg tolker det som et uttrykk for at regjeringspartiene og FrP er fornøyd med dagens tilstand der rundt 4000 dekar dyrka mark forsvinner årlig. Senterpartiet mener det er sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke vil ha et mål om fortsatt nedgang i nedbygging av matjord, sier Geir Pollestad, Sp.

Det har siden år 2000 vært en kraftig nedgang i nedbyggingen av matjord i Norge. Det har skjedd gjennom at det er satt mål og fulgt opp med politiske tiltak for å nå målet. Først var det et mål om å halvere fra 12 000 dekar årlig til 6000 dekar årlig. Da dette målet var nådd satte Stortinget i 2015 et nytt mål om maksimalt 4000 dekar omdisponert innen 2020.

- Senterpartiet er fornøyd med at omdisponeringen av matjord har gått ned over tid. Nå vil vi ta nye steg mot vår nullvisjon. Dessverre setter H, Frp, V og KrF en stopper for det med sin innstilling. Det er forunderlig at en statsråd fra KrF er den som sier at nok er nok når det gjelder jordvern, sier Pollestad.

Saken skal endelig behandles i Stortinget 4. juni.