Meny

Regjeringen sender regningen over til innbyggerne

Regjeringen kom i dag med sin beslutning på hvordan trafikkstasjonene skal organiseres. Selv om sterkt press mot denne sentraliseringa fører til at de fleste trafikkstasjonene består, vil mange trafikkstasjoner miste en vesentlig del av tilbudet de har i dag. Det betyr lengre reisevei og økte kostander på de som skal benytte seg av tjenestene.

Regjeringen vil sentralisere store deler av tjenestetilbudet som i dag tilbys på trafikkstasjonene. En voldsom nedleggelse av førerprøve for motorsykkel, førerprøve for tunge kjøretøy og hallkontroll for lette og tunge kjøretøy. Regjeringen fortsetter sin sentraliseringsiver. Forslagene medfører at tjenester flyttes lenger bort fra folk, det vil vi kjempe mot. Senterpartiet mener at tjenester fra det offentlige skal tilbys nært folk sier stortingsrepresentant fra Sp Siv Mossleth.

Senterpartiet har tidligere foreslått at en eventuell nedleggelse av trafikkstasjoner må behandles i Stortinget. Nå vil de gå gjennom forslaget fra regjeringen å se på mulighetene for å stanse nedleggelsene.

De sentraliserende grepene får konsekvenser for folk. Nå blir det lenger å reise for en som skal kjøre opp til motorsykkel og lastebil. Selv om staten sparer noen kroner, så blir det større utgifter over på de som må ta fri fra jobb og reise lenger for å benytte seg av disse tjenestene. Folk i distriktene må ta regningen når staten skal spare noen kroner, sier Siv Mossleth.