Meny

Regjeringen vil sentralisere passkontoret ditt

Nylig meldte Høyre, Frp og Venstre at de skal sentralisere enda mer av Norge. Livene til folk over store deler av Norge skal nok en gang gjøres litt vanskeligere, ved at nesten halvparten av passkontorene i Norge legges ned, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Fra før har regjeringen vedtatt å legge ned lensmannskontor, skattekontor og NAV-kontorer i hele landet. Den har tvangssammenslått mange kommuner og fylker. Dette øker avstanden mellom de styrende og de styrte, noe som på sikt gir nedlegging og sentralisering av både barnehager, sykehjem og legekontor. Det siste av regjeringens sentraliseringsgrep er passkontorer.

Senterpartiet vil at folk i hele landet skal kunne skaffe seg nytt pass uten å måtte kjøre i mange timer. I dag sørger de 141 passkontorene i nord, sør, øst og vest for at de aller fleste må kjøre maks 45 minutter for å få nytt pass. Med et pennestrøk skal regjeringen nå legge ned snaut halvparten av dem. De som taper på dette, er vanlige folk i distriktene. Justisministeren har innrømmet at en større andel av Norges befolkning nå må kjøre mer enn 45 minutter for å få nytt pass. I praksis betyr det at flere må ta seg fri fra jobb og skole for å skaffe seg noe så elementært som nye pass.

Dette viser at vi har en regjering som ikke forstår hvilket land Norge er. At Norge er et land der folk bor spredt. Norske folkevalgte skal sørge for at innbyggerne har tilgang på tjenester vi alle trenger. Disse tjenestene må finnes der folk bor. Dagens regjering må ha glemt dette. Å legge ned passkontorer innebærer kanskje en effektivisering for direktoratet. Men for familien som skal få seg nye pass, innebærer nedleggelsen av det lokale passkontoret unødvendig heft og problemer. Regjeringen ser rett og slett ut til å ha glemt noe vesentlig: tjenester er til for folk, ikke for systemet som lager dem.

Regjeringen begrunner det hele med at sikkerheten ikke er god nok ved de små passkontorene. Men regjeringen har ikke lagt frem noen overbevisende argumenter på at det er flere feilutstedelser av pass ved små steder enn ved store. Regjeringens synsing om at små passkontor er dårligere enn store, er en grov nedvurdering av ansatte ved passkontorene i norske distrikter.

Senterpartiet vil ikke sentralisere, men tvert i mot styrke tjenestene over hele Norge. Det burde være en selvfølge at du skal få nytt pass uten å måtte kjøre i mange timer.