Meny

Regjeringen vil ta fra deg avisa

Sist endret: 27 09 2020

Dersom du ikke bor i eller nærme en by, vil Høyre, Frp og Venstre at du kun skal få posten din annenhver dag. Skulle det bli slik, kommer ikke du som leser dette lenger til å ha en avis å lese ved kjøkkenbordet hver dag. Senterpartiet jobber for gode lokalsamfunn over hele landet, både i bygd og by. Derfor kjemper vi for at alle i hele landet skal få avisa si daglig – også på papir.

- av Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant Senterpartiet
   

I dag leverer Posten omtrent 15 prosent av landets abonnementsaviser. I sentrale strøk er det mange som kan levere, men i mange områder i distriktene er det faktisk ingen andre enn nettopp Posten som kan gjøre den jobben. Det betyr at dersom posten kun skal leveres annenhver dag, må en god del folk på mindre steder også innfinne seg med å lese gårsdagens avis annenhver dag. Det vil ikke bare ramme lokal- og regionaviser, men også de nasjonale meningsbærende avisene som Dagsavisen, Vårt land, Klassekampen og Nationen. Alle disse er avhengige av Posten for å få levert sine dagsferske aviser til de viktige abonnementskundene sine. Norge bruker en betydelig sum på pressestøtte fordi vi ser verdien av at vi har denne typen aviser og lokalaviser. Men det hjelper ikke dersom vi nå samtidig skal slå beina under de samme avisene vi støtter ved å ødelegge distribusjonen deres.

Før eller siden vil det sannsynligvis bli helt slutt med brevpost. Og det er sikkert mange som leser dette som leser avisene sine digitalt og tenker at det må alle snart kunne gjøre. Så enkelt er det ikke.

For det første har ikke regjeringen prioritert å bruke penger på nødvendig bredbåndsutbygging for å koble hele landet på nett.

For det andre finnes det fortsatt mange som ikke mestrer det digitale. Det store flertallet over 67 år sverger fortsatt til papiravisa. De må også tas hensyn til.

For det tredje er det fortsatt mange som foretrekker ei papiravis. Ifølge SSB leser en tredjedel av befolkningen i en papiravis i løpet av en dag. Det gir samtidig avisene forutsigbare inntekter de sårt trenger i konkurransen mot Facebook og Google.

Derfor er regjeringens forslag om å kutte antall postdager lite gjennomtenkt og uklok. Landslaget for lokalaviser har allerede advart mot at det kan bety kroken på døra for så mange som rundt 60 (!) norske aviser.

Dersom Posten fortsetter å levere som nå, kommer mange aviser til å overleve på at dagen for mange starter ved kjøkkenbordet. Med en kaffekopp i en hånd, ei brødskive i den andre – og ei fersk avis i midten. Enten med en av de meningsbærende avisene. De dekker gjerne journalistiske områder andre medier ikke dekker, og har sine egne vinklinger på nasjonale og internasjonale hendelser. Eller med ei lokalavis der man kan lese om alt fra hvordan det lokale fotballaget gjorde det i går, via en fyldig omtale av ungenes siste opptreden på kulturskolen, til hva som skjer i næringslivet og kommunestyrer. Alt dette er informasjon som skaper gode nærmiljø og muligheten til å engasjere seg i lokalsamfunnet.  

Å kutte i posttilbudet til folk gjennom å slukke lyset for lokalavisene våre, er dermed et angrep både på samholdet i lokalsamfunnene våre og grunnlaget for demokratiet vårt. Regjeringen har gitt store skatteletter til de aller rikeste i de største byene i Norge. Men Frp, Høyre og Venstre vil ikke bruke en brøkdel av dette på demokratiet vårt og sørge for at folk i hele landet har lik tilgang til informasjon. Senterpartiet mener derimot at det å sørge for et bredt og godt mediemangfold, er en investering i vårt eget land. Dette er så viktig at det klokelig nok står i Grunnloven: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale». 

Dersom du vil beholde lokalavisa di og fortsatt motta post hver dag, håper jeg du blir med og kjemper mot Frp, Høyre og Venstres angrep på posttilbudet i Norge.