Meny

Sandberg, sjarkflåtens «dødare»?

I dag ble det kjent at Nærings- og fiskeridepartementet fremmer fire ulike modeller for strukturering av sjarkflåten. Alle disse vil medføre færre fartøyer og at eierskapet til fellesskapets fiskeressurser fordeles på færre fiskere.

Nå er jeg forbanna! sier Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet. Iversen sitter på Stortinget for Finnmark og er medlem av stortingets næringskomité.

Dette vil redusere antall sjarker langs kysten og vil gjøre det enda vanskeligere for ungdom å komme seg inn i næringa. Forslaget vil ramme distriktene hardt, og føyer seg inn i rekken av et uendelig antall distriktsfiendtlige endringer denne regjeringen har kommet med, sier Iversen.

Sjarkflåten representerer den mest bærekraftige del av fiskeriene rent biologisk. Bruk av passive og selektive redskaper som jukse og line tilbyr også markedet den beste kvalitetsfisken. Dagens sjarkflåte er dessuten som resten av kystfiskeflåten, betydelig opprustet og effektivisert. Både driftssikkerheten og utstyr for behandling av fisken er betydelig forbedret de 10 siste årene.

Sjarkflåten er den viktigste flåtegruppen med tanke på lønnsomhet og verdiskaping som sikrer bosetting og sysselsetting i kystdistriktene. Derfor er det ekstra provoserende når regjeringa nå angriper denne flåten, sier Iversen

Bedriftsøkonomisk lønnsomhet for stadig færre redere synes å være det viktigste hensynet for departementet struktureringsmodeller. Sysselsetting og bosetting i de mange kystsamfunnene som har mistet fiskerettigheter som følge av myndighetenes aggressive strukturpolitikk, er blitt helt underordnet.

–  Senterpartiet vet hvilke grep som skal tas. Senterpartiet er lei av “mer av det samme”-politikken til FrP. Tiden er for lengst moden for nye metoder for samfunnsbygging og rettferdig fordeling av fiskerettigheter på fiskevær og bygdelag langs etter kysten, avslutter Iversen.