Meny

Seier for frivillighet, tap for tvangssammenslåtte kommuner og fylker

- Det går mot full seier for frivillighetslinjen i kommunesammenslåinger ved at Stortinget vedtar at eventuelle sammenslåinger i perioden 2017 – 2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. Dessverre vinner vi ikke fram med forslaget vårt om at kommuner og fylker som ber om det kan få omgjort tvangsvedtakene fra Stortinget i juni 2017. Altså både seier og tap, sier Heidi Greni og Willfred Nordlund som er Senterpartiets medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Senterpartiets representantforslag om omgjøring av vedtak om tvangsammenslåing av kommuner og fylker behandles i Stortinget 7. desember. 30. november ble innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen lagt fram. I innstillingen står Senterpartiet sammen med Arbeiderpartiet og SV om å støtte omgjøring av tvangsvedtak. I vedtaket om at frivillighetslinjen skal gjelde for kommunesammenslåinger i denne stortingsperioden, får de tre partiene følge av Kristelig Folkeparti. Sammen har disse partiene flertall.

Vi er veldig fornøyd med at vi parkerer statsråd Sanners planer om å gå videre med kommunereformen i denne stortingsperioden. Nå må han respektere kommunenes egne konklusjoner. Det er utrolig viktig at vi får stoppet hans ambisjoner om å bruke tvang for å nå målene sine om langt færre kommuner, sier Heidi Greni.


Kristelig Folkeparti har sittet på nøkkelen til å oppheve tvangsvedtakene som Stortinget brukte mot 34 kommuner og 11 fylkeskommuner i juni.  De stemte mot tvangssammenslåinger av kommuner og det var ventet at partiet stod fast på dette når forslaget om å oppheve vedtakene for kommuner som ba om det kom opp til behandling.  Det gjør ikke Kristelig Folkeparti, med ett unntak. Partiet støtter søknadene fra Bindal og Leka om å få fortsette som egne kommuner. De andre ni tvangsvedtakene blir derimot stående.

Kristelig Folkeparti har valgt å være tvilende til egen politikk og tro mot regjeringen og Venstre framfor å tro på seg selv. Det er veldig skuffende og vil nok også opprøre partiets egne lokalpolitikere i de berørte kommunene og fylkene, mener Greni.


Senterpartiets forslag om omgjøring av fylkessammenslåinger er også fulgt opp av forslag fra Arbeiderpartiet og SV. Disse tre partiene får ikke støtte til sine forslag, selv om representanter fra flere partier har uttalt seg negativt om de vedtakene som er gjort. Særlig har talspersoner fra Kristelig Folkeparti vært skeptiske til etablering av storfylket Viken med nær 1,2 millioner innbyggere fra Østfold, Akershus og Buskerud. Men i Stortinget står de fast på sammenslåingsvedtakene og viser til inngåtte avtaler med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Flere av fylkessammenslåingene mangler politisk støtte, men det hjelper lite når partiene bak tvangsvedtakene ikke hører på sine egne regionpolitikere, eller følger opp egne uttalelser om at de nye fylkene blir for store. Det nye Viken dekker om lag en fjerdedel av landets innbyggere og det sammenslåtte Troms og Finnmark en fjerdedel av Norges landareal. Dette blir ikke fylker som dekker sammenfallende bo- og arbeidsregioner, men regioner med svært ulike forutsetninger og behov, sier Willfred Nordlund.