Meny

Senterpartiet fikk flertall for å beholde opplysningskontorene for melk, kjøtt og egg

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling til statsbudsjettet for 2018.
Senterpartiet har der fått med seg Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti på et forslag som skal hindre landbruksminister Dale fra å legge ned opplysningsvirksomheten (Opplysningskontorene) og finansieringen  av denne.

– Det er en viktig sak for landbruket at de nå får beholde et viktig verktøy for å drive markedsregulering. Regjeringen ønsker å svekke bøndenes mulighet til å sikre balanse i markedet og stabile priser. Nå har Stortingsflertallet satt foten ned, sier Senterpartiets Geir Pollestad, leder av stortingets næringskomité.

Opplysningskontorene for melk, kjøtt og egg samt frukt og grønt er finansiert av bøndene selv over omsetningsavgiften. Regjeringen foreslo i jordbruksmeldinga at det kun er frukt og grønt som i fremtiden skal kunne finansieres på denne måten.

I stortingets behandling av meldinga, fikk ingen forslag vedrørende opplysningskontorene flertall. Heller ikke en merknad fra Høyre og Frp om å legge dem ned fikk gjennomslag. Det var og et flertall som omtalte et felles opplysningskontor.

I etterkant av jordbruksmeldinga har det pågått en diskusjon om omfanget av omsetningsavgiften og bruk av denne til å finansiere opplysningsvirksomhet. Senterpartiet mener opplysningsvirksomheten er en viktig del av muligheten til å drive markedsbalansering samt å drive generisk markedsføring av norske jordbruksprodukt.  Det er bøndene selv som finansierer ordningen og som er nærmest til å vurdere om ordningen er verdt å beholde. Senterpartiet mener det bør vurderes om opplysningsvirksomheten kan endres på en måte som i større grad sikrer informasjon om miljø, klima og helse, samt sikrer at opplysningsvirksomheten stimulerer til omsetning av norske jordbruksvarer og samtidig ivaretar reguleringsformål som den sentrale oppgave.

---


Vedtakene fra Ap, SP, SV og KrF:

«Stortinget ber regjeringen sikre opplysningsvirksomheten og finansieringen av denne frem til Omsetningsrådet har foretatt den varslede gjennomgangen av virkemiddelbruken.»  

«Stortinget ber om at endringer i virkemidlene for markedsbalansering som ikke er i tråd med omsetningsrådets anbefalinger, legges frem for Stortinget.»