Meny
Eidsfossen-Sandane-Gloppen-foss-kraft-kraftverk-IMG_7062 kopi

Senterpartiet med best klimapolitikk

Av Geir Pollestad. stortingsrepresentant

– Da jeg meldte meg inn i Senterpartiet i 1994 var det blant annet på grunn av partiets grønne profil. Jeg er derfor svært godt fornøyd at 2019-utgaven av Senterpartiet er «all time green». (Geir Pollestad)

Våre politiske motstandere og enkelte i miljøbevegelsen prøver å fortelle en annen historie. De kan verken ha lest vårt partiprogram, vårt alternative budsjett eller hva vi stemmer i Stortinget.

For det først så stemmer Senterpartiet for det meste av det som er Norge sin klimapolitikk. Det gjør alle andre partier også. Det er bra at det er enighet om de store tiltakene som for eksempel satsing på fornybar energi, CO2-avgift, bevaring av regnskog, El-bil politikk, omlegging av bilavgifter, tilskudd til klimatiltak gjennom ENOVA og utbygging av jernbane.

For Senterpartiet er ikke det godt nok. Vi har en rekke andre tiltak som vi ønsker å gjennomføre. Jeg nevner noen eksempler:

• Økt satsing på skogbruk og treplanting for å binde mer CO2.

• Nei til tredje rullebane på Gardermoen.

• Økt satsing på å flytte gods fra vei og over på båt.

• Økt satsing på landbruksforskning for å produsere mat med lavere utslipp av klimagasser.

• Et CO2-fond for næringslivets transporter der næringslivet kan bruke pengene som innbetales til å omstille til mer klimavennlig transport. 

• Økt kapital til det statlige selskapet Nysnø AS (ja grusomt navn på et firma i Stavanger – men det er nå det de heter) slik at de kan foreta flere investeringer i klimateknologi.

• Redusert moms på kollektivtrafikk.

Venstre er ofte høye og mørke i klimasaken – men Venstre støttet ikke noen av disse forslagene i Stortinget.

Oslopolitiker for Venstre, Hallstein Bjercke, sa følgende til Dagbladet nylig: «Og beklager å måtte si det til mine partifeller i nord - men klimakampen er faktisk viktigere enn båtruter i Troms.» Senterpartiet mener transport i distriktene og klima er to sider av samme sak og bevilger i sitt alternative budsjett 200 millioner kroner mer til klimavennlige ferjer og båter.

Og der er vi ved sakens kjerne: God klimapolitikk er etter Senterpartiets syn ikke en motsetning til verken god næringspolitikk eller god distriktspolitikk.

Senterpartiet skal stå for en jordnær klimapolitikk som tjener hele landet, bidrar til næringsutvikling og tar hensyn til sosial og geografisk utjevning.

Det er mange ting jeg er stolt av at vi har fått til de siste årene. Da Liv Signe Navarsete som samferdselsminister gjorde Norge til et EL-bil land. Da Terje Riis-Johansen som olje- og energiminister fikk på plass en støtteordning som har gitt en storstilt utbygging av fornybar energi. Da den samme Riis-Johansen endret vedtektene til Statoil slik at de gikk fra å være et oljeselskap til et energiselskap. Og da Marit Arnstad som samferdselsminister la frem et budsjettforslag for 2014 som økte satsingen på utbygging av jernbane med over 60 %.

Kritikken mot Senterpartiet fra de selverklærte «klimapartiene» bygger slik jeg forstår det på følgende saker:

• Vårt nei til regjeringens forbud mot å dyrke myr for å produsere mat. Regjeringens forslag innebærer ikke forbud mot å grave opp myr for å bygge parkeringsplass.

• Vårt nei til avgift på norsk matproduksjon. Etter mitt syn vil det bare bidra til at vi flytter matproduksjon og utslipp ut av Norge.

• Vårt nei til å øke drivstoffavgiftene med noen tiører. Klimagevinsten av økningen er svært begrenset og avgiften rammer sosialt og geografisk feil.

• Vårt nei til flyseteavgift. Det var helt meningsløst å innføre over dobbelt så høy avgift på en flytur t/r Bodø-Stokmarknes som på en flytur t/r Oslo-Bangkok. Finansdepartementet bekreftet langt på vei at det ikke var snakk om en avgift med klimaeffekt, men en avgift for å sikre budsjettbalansen. 

Jeg mener alle klimatiltak må gjennom følgende test:

• Har tiltaket klimaeffekt?

• Rammer tiltaket sosialt rettferdig?

• Vil tiltaket reellt sett kutte utslipp eller bare flytte utslipp?

Senterpartiet vil nok oppleve flere angrep på partiets grønne profil. Men jeg er helt trygg på at det bare er Senterpartiet som kan skape et folkelig engasjement for klimasaken.

Det er mitt inntrykk at mange i Senterpartiet setter nøysomhet som en sentral verdi. Vi skal ta vare på og dyrke den verdien. For det vil alltid være mer klimavennlig å kjøre dieselbil til campingvogna enn å kjøre EL-bil til Gardermoen når du skal på helgetur.