Meny
Kortbanenettet

Senterpartiet med mer støtte til arbeidsfolk og bedrifter i revidert nasjonalbudsjett

Senterpartiet mener regjeringspartiene og støttepartiet Frp nok en gang svikter arbeidsfolk og bedrifter som er hardt rammet av pandemien i sin enighet om revidert nasjonalbudsjett. I Senterpartiets alternative statsbudsjett fremmes det blant annet en kompensasjonsordning for luftfarten på 1,5 milliarder kroner, 500 millioner kroner for å rette opp skjevheter i kompensasjonsordningen, 500 millioner kroner i ekstra støtte til kultur, idrett og frivillighet, samt fortsatt halvert reiselivsmoms og redusert serveringsmoms. 

− Det er behov for kraftfulle og målretta tiltak overfor arbeidsfolk og bedrifter i de bransjene som har vært hardest rammet over tid. Når regjeringspartiene og støttepartiet Frp nok en gang svikter, så må vi vise at det finnes et alternativ som ikke kaster arbeidsplasser i blant annet luftfarten, reiselivet og serveringsbransjen over bord. Det er snakk om tusenvis av arbeidsplasser som er levedyktige i et åpent samfunn. Vi som politikere må ta ansvar for å bringe arbeidsfolk og bedrifter trygt gjennom krisen, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. 

Krisen er ikke over for næringslivet 

Senterpartiet mener regjeringen nok en gang har for stor tro på at krisen snart er over for næringslivet. 

− Det er dessverre ikke slik at krisen er over for næringslivet med en gang pandemien er over. Mange bedrifter har brukt opp all egenkapitalen sin på å overleve siden mars i fjor, da sier det seg selv at de ikke er helt opp og stå med en gang pandemien er over. Og for reiseliv, luftfart, kultur og eventbransjen, som i stor grad baserer sin aktivitet på arrangementer, aktiviteter og reiser som bestilles fremover i tid, så vil økningen i aktivitet skje gradvis etter at smittesituasjonen er mer stabil. Derfor er det avgjørende å gi reiselivsnæringen halvert moms ut året, serveringsmomsen må også settes midlertidig ned med 10 prosent og eventbransjen må få en stimuleringsordning. 

Oppsiktsvekkende at regjeringen ikke stiller opp for luftfarten

Gjelsvik og Senterpartiet har flere ganger gjennom koronapandemien gått i bresjen for å danne flertall i Stortinget mot regjeringen, for å øke støtten til norske virksomheter og arbeidstakere. Men i fjor høst fikk ikke Senterpartiet flertall for å etablere en kompensasjonsordning for luftfarten. 

− Vi har merket oss at regjeringen og Frp skryter over at de ikke la frem en kompensasjonsordning for luftfarten i fjor høst. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at en regjering som øser ut oljepenger på konsulenter og økt byråkrati skryter av at de ikke har stilt opp for en næring med stor verdiskaping og som er avgjørende for å knytte landet vårt sammen, sier Gjelsvik. 

Her er arbeidslivs- og næringslivstiltakene Senterpartiet gir ekstra midler til i vårt reviderte nasjonalbudsjett: 

  • Etablere en kompensasjonsordning for luftfarten på 1,5 milliarder kroner. 
  • Beholde reiselivsmoms på 6 prosent ut 2021, og også holde reiselivsmomsen på et lavere nivå i 2022 enn flertallet legger opp til. Regjeringen og Frp legger opp til å doble reiselivsmomsen fra 6 til 12 prosent fra 1. oktober. 
  • Redusere serveringsmomsen fra 25 til 15 fra 1. juli og ut året. 
  • 500 millioner kroner for å rette opp skjevheter i kompensasjonsordningen for næringslivet. 
  • Krisepakke til kultur, idrett og frivillighet på 500 millioner kroner, samt styrke den kommunale kompensasjonsordningen med ytterligere 100 millioner kroner.
  • Styrke lønnstilskuddsordningen for personer med redusert arbeidsevne med 150 millioner kroner. 
  • Styrke satsningen på arbeidsformidling via lokale NAV-kontor med 50 millioner kroner. 
  • 32,5 millioner kroner til å etablere 500 nye arbeidsplasser for varig tilrettelagt arbeid.