Pollestad mener sommerens tørkekrise i landbruket viser hvor sårbar matproduksjonen er.

– Det verste er at det ofte er den beste matjorda som legges under betong.

Landbruksminister Jon Georg Dale sa til NRK Dagsnytt i dag at hans ambisjon har vært å omdisponere så lite matjord som mulig, men at vi samtidig må bygge ut nødvendig infrastruktur.
Geir Pollestad reagerer på uttalelsen.

– Senterpartiet vil ha helt slutt på utbygging av industri og boliger på matjord. 97 % av Norge er ikke matjord. Vi må legge ny industri og boliger på dette arealet. I Norge skal vi bo på fjell, ikke matjord, avslutter han.