Meny

Senterpartiet vil ha helt slutt på utbygging av industri og boliger på matjord

Vi har 500 000 dekar mindre matjord enn i 1999. Det meldte NRK Dagsnytt i dag tidlig.
Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), ser alvorlig på utviklingen.
– Senterpartiet mener vernet av matjorda må skjerpes betydelig inn. Vi vil ha en sak om dette på Stortinget allerede til høsten.

Pollestad mener sommerens tørkekrise i landbruket viser hvor sårbar matproduksjonen er.

– Det verste er at det ofte er den beste matjorda som legges under betong.

Landbruksminister Jon Georg Dale sa til NRK Dagsnytt i dag at hans ambisjon har vært å omdisponere så lite matjord som mulig, men at vi samtidig må bygge ut nødvendig infrastruktur.
Geir Pollestad reagerer på uttalelsen.

– Senterpartiet vil ha helt slutt på utbygging av industri og boliger på matjord. 97 % av Norge er ikke matjord. Vi må legge ny industri og boliger på dette arealet. I Norge skal vi bo på fjell, ikke matjord, avslutter han.