Meny
strøm-kraftlinje-kraft-hyspentmast-strmledning_25268232047_o

Senterpartiet vil ha lave strømpriser

Beregninger viser at strømprisene kan øke med ca. 3 øre/kWt som følge av de to nye utenlandskablene dagens regjering har gitt konsesjon til og som nå er i ferd med å fases inn i strømnettet. Ovenikjøpet kommer en økning i avgiftene på ca. 3 øre/kWt, som regjeringen direkte påfører norske strømkunder, skriver Sigbjørn Gjelsvik.

- av Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant Sp

Til sammen innebærer disse endringene økt strømregning på 1800 kroner i året for en vanlig familie. I tillegg kommer økning som følge av andre deler av regjeringens politikk. Til sammen blir det en betydelig kostnad for mange familier, særlig for de som har det vanskelig fra før. Pensjonister, småbarnsfamilier, studenter og folk med lav inntekt merker at strømregningen svir i lommeboka.

Vi vet også at store deler av norsk industri er svært avhengig av stabil og rimelig kraftforsyning. Forbruket av kraft i industrien i Norge var i 2017 på 45 TWt. Det betyr at for hvert øre kraftprisen stiger, så stiger kostnadene for industrien med 450 mill. kroner. En økning på tre øre vil da bety 1,35 mrd. kroner i økte kostnader for norsk industri. Det sier seg selv at kostnadsøkninger i en slik størrelsesorden kan få alvorlige følger for grønne norske industriarbeidsplasser som er utsatt for knallhard internasjonal konkurranse.

Dette er ikke bare teori – det er virkeligheten for oss alle akkurat nå. Årets sommer bød på de høyeste strømprisene på ti år. Det settes stadig nye rekorder. Ifølge kraftanalytikerne skyldtes den høye prisen økt pris på CO2-kvoter i EU, som smittet over på norske strømpriser i større grad enn vanlig på grunn av de nye kraftkablene. Ferske tall viser at Norges nettoeksport av kraft var på formidable 7,4 TWt i første halvår 2021.

Vi har nå den paradoksale situasjonen at verdens reineste vannkraft i Norge blir dyrere fordi skitten kullkraft i Tyskland og Polen forurenser for mye. Dette skjer ikke av seg selv, men skyldes politiske valg som er gjort i Norge og i EU.

Senterpartiet er i dag det aller tydeligste partiet på at vi ikke ønsker flere eksportkabler for strøm. Tvert imot ønsker vi kraftfulle tiltak som kan redusere strømprisene for folk og industri. Blant disse tiltakene er å legge til rette for oppgradering og kapasitetsøkning i vannkraftverkene i Norge. Dette vil isolert sett redusere strømprisen. Vi ønsker også å redusere el-avgiften. Og ikke minst er vi tydelig på at elektrifiseringen av norsk sokkel skal foregå på en måte som ikke innebærer økt strømpris for forbrukere og industri på fastlandet.

Jeg kan forsikre velgerne om at lav strømpris og stabil kraftforsyning er blant Senterpartiets aller viktigste prioriteringer.

Strøm er ikke et hvilket som helst produkt i Norge – det er livsviktig for folk og industri, noen ganger også i bokstavelig forstand. I mange land i Europa er strøm et luksusgode – til oppvarming og matlaging bruker man i stor grad gass. I Norge er det annerledes. Det må reflekteres i politikken – og i strømprisen.

Dagens regjering fører en politikk der man subsidierer luksus som elbiler i millionklassen med skattebetalernes penger samtidig som man gjør et basisgode som strøm dyrere. Dette er hoderystende galt. Norge trenger en regjering som ser Norge nedenfra og ikke står på toppen og kikker ned. Basisgoder må prioriteres over luksus. Strømprisene i Norge skal være lave.