Meny

Senterpartiet vil ha lokale tillitsreformer

- Senterpartiet utfordrer alle våre lokale folkevalgte til å gjennomføre lokale tillitsreformer i sine kommuner. Med dette initiativet ønsker vi å vise fram en arbeidslivspolitikk som er relevant i hverdagen til titusenvis av offentlig ansatte, sa partiets 2. nestleder Anne Beathe Tvinnereim da hun på partiets landsstyremøte 29. oktober la fram programutkastet «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati».

- Alle snakker om tillitsreform, men Senterpartiet vil gjøre noe med det. Vi ønsker en mindre byråkratisk arbeidshverdag for lærere, sykepleiere og andre i kommunal sektor. Det gir bedre tjenester til innbyggerne og mer tilfredse ansatte. Jeg håper mange Sp-kommuner går til valg på økt tillit til sine ansatte. Mye unødvendig byråkrati tres nedover kommunene fra staten. Men mens vi venter på at regjeringen letter byrden på kommunene, må kommunene bruke sitt lokale handlingsrom, sa Tvinnereim.

Med seg i programkomiteen for «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati» som Tvinnereim fra Akershus har ledet har hun hatt med seg Marit Strand fra Oppland, Olav Urbø fra Telemark, Anne Grimsrud fra Buskerud og Inger Karin Arntzen som sekretær. I dag gikk startskuddet for landsdekkende høring og studiearbeid i hvordan man kan redusere rapportering og kontroll i kommunal sektor, og erstatte det med mer tillit og lokalt skjønn. På Senterpartiets landsmøte 22.-24. mars neste år skal saken opp til debatt og til slutt endelig vedtak.

Senterpartiet ønsker å øke bruken av lokalt trepartssamarbeid. Trepartssamarbeid i kommunene er en god måte å øke tilliten. - Vi trenger tettere dialog mellom politikerne og ansatte om hva som kan forbedres. Dialog og samarbeid fostrer i sin tur økt tillit. Dette er ingen politisk quick-fix, men hardt og langsiktig arbeid. Senterpartiet med sine ordførere og lokalpolitikere er godt posisjonert for å gjøre jobben. Delegering av makt og tillit til det lokale vettet ligger i ryggmargen vår, sa Tvinnereim.

Lokale tillitsreformer kan bestå av mange grep, for eksempel økt bruk av stedlig ledelse, flerårige økonomiplaner, færre mellomledere og mer bruk av tverrfaglige team. Men oppskriften vil variere fra kommune til kommune. Det viktige er at man finner løsninger i fellesskap, i dialog med innbyggere, ansatte, politikere og kommuneadministrasjon.

- Norsk arbeidsliv går i mer autoritær retning, viser arbeidslivsbarometeret for 2017. Bruken av mål- og resultatstyring gjennomsyrer all offentlig forvaltning. Stadig flere ansatte forteller at dokumentasjon og rapportering legger beslag på en stor del av arbeidsdagen. Det betyr færre hender i førstelinjen der oppgavene skal løses, sa Tvinnereim.

Tillit i arbeidslivet er den norske modellen i praksis. Denne modellen krasjer med ledelses-teori fra andre land som har et mer autoritært arbeidsliv. Vi trenger ledelsesutdanninger som gjenspeiler den norske modellen, og vi må videreutvikle trepartssamarbeidet.

- Enda en sentralstyrt monsterreform er ikke det vi trenger for å ta et oppgjør med New Public Management. Vi trenger mange lokale tillitsreformer som de ansatte er med på å utvikle, sa Tvinnereim.


Les "Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati" i pdf-utgave