Meny

Senterpartiet vil ha nasjonal totalberedskapskommisjon

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget om at et offentlig utvalg skal gjennomgå Norges nasjonale og lokale beredskap. Utvalget skal foreslå hvordan Norge på en bedre måte kan sikre beredskapen i ulike krisesituasjoner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at beredskapen i Norge må styrkes.

- Som folkevalgt i Norge er det vår plikt å sikre at norske borgere til enhver tid er trygge. Når neste krise treffer landet vårt, må vi være bedre forberedt enn vi var før den vi står i nå. En totalberedskapskommisjon vil være viktig fordi den skal forberede oss på en rekke ulike kriser. Det kan være alt fra naturkatastrofer eller pandemier til terror og militære kriser, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

Vedum viser til at Senterpartiet har fremmet et liknende forslag før, noe som ble stemt ned av Høyre, Krf, Venstre og Frp våren 2018. Han håper partiene nå snur.

- Da vi fremmet forslaget sist, pekte vi blant annet på faren for at Norge kunne bli rammet av en pandemi, og at det burde blitt gjennomgått om legemiddelberedskapen i Norge er god nok. I dag ville en slik gjennomgang ha vært nyttig å hatt før krisa slo til. Det tror jeg de andre partiene også nå ser, sier partilederen i Senterpartiet.

Totalberedskapskommisjonen skal foreslå tiltak innen en rekke områder. Vedum peker på at det vil være nødvendig å ta grep innen flere ulike områder.

- Ingen vet hva neste krise i Norge vil være, men jeg er overbevist om at det vil være riktig for Norge å blant annet øke våre medisinske lagre, gjenopprette et nasjonal matlager, styrke det norske Forsvaret, sikre mer tilstedeværende politi over hele Norge og ikke minst sikre det nasjonale eierskapet i viktig infrastruktur og selskaper. Samtidig kan det være viktige og nødvendige grep som ikke har vært diskutert politisk, men som burde vært gjort. Dette skal nettopp kommisjonen se på, avslutter Slagsvold Vedum.

Denne artikkelen ble først publisert 07.05.2020

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder for Senterpartiet
Stortingsrepresentant (Hedmark)
• Medlem i Finanskomiteen

Rådgiver: Per Martin Sandtrøen
[email protected] - 924 53 347

Rådgivere i finanskomiteen:
Erling Laugsand, [email protected] - 959 03 503
Geir Indrefjord, [email protected], 458 86 258

For henvendelser eller invitasjoner til arrangementer kan Peder Ingvaldsen kontaktes, [email protected] - 974 79 267
Telefon: 23 31 33 98 Les mer