Meny

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs og har fremmet forslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver.

- Senterpartiet mener omfanget av testing i skolen er altfor stort. Det er både for stort for elevene og lærerne. Regjeringen har blitt mer opptatt å teste enn å undervise, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Strand mener ressursene lærerne må bruke på testing ikke står i samsvar med nytteverdien.

- Elevene får et unødvendig press knytta til testing i en fra før pressa hverdag. Lærerne får en tidstyv som beslaglegger tid til oppfølging, tilrettelegging og undervisning. Folkevalgte og skoleledere bruker unødvendig mye tid på tallknusing og rangering framfor å vurdere hvorfor skoleutviklingen er som den er, og hvordan den bør være videre, fortsetter Strand.

Senterpartiet mener også at det bør være opp til skolene lokalt og lærerne å vurdere hva slags vurdering og verktøy som bidrar til elevenes læring.

- Lærerne og elevene har allerede mange gode innspill for å forbedre skolen, og å fjerne tidstyver og redusere stress er blant dem. Vi bør heller fokusere på slike tiltak enn det store omfanget av testing, avslutter Strand.

På denne bakgrunn er følgende forslag fremmet:

1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre nasjonale prøver som utvalgsprøver.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at presentasjonen av resultatene fra de nasjonale prøvene gir mer presis og riktig informasjon enn tilfellet er i dag.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at de samlede kravene til rapportering og dokumentasjon i skolen reduseres.