Gjelsvik påpeker imidlertid at det er andre enn Broadnet som har ansvar i saken: – Det holder ikke for regjeringen og direktoratene å løpe etter problemene lenge etter at de har oppstått og gjemme seg bak private aktører, påpeker Gjelsvik

– Det er ikke betryggende at vi har en regjering som har så dårlig kontroll med samfunnsviktig infrastruktur som nødnettet at det oppstår sikkerhetsbrudd som kvalifiserer til så sterke virkemidler som Nkom her har benyttet, legger Gjelsvik til.

Gjelsvik mener de mange IT-skandalene den seinere tiden, der utflagging er en sentral komponent, viser at regjeringen ikke har god nok kontroll på offentlige IT-oppgaver som flagges ut.

– Regjeringen kan ikke skyve fra seg ansvaret for det som synes å være en gjennomgående ukritisk innstilling til sikkerhetsproblemene med å flagge ut IT-oppgaver, sier Gjelsvik.

Senterpartiet mener at samfunnskritisk IT-infrastruktur skal driftes fra Norge.