Meny

Senterpartiets hjerte banker for frivilligheten

Familie- og kulturkomiteen behandler i disse dager et representantforslag fra Senterpartiet om rettighetsbasert merverdigavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

- Vi foreslo det samme i 2017, men da stod vi helt alene om å innføre det. Vi håper nå i denne omgangen at også de andre partiene vil slutte seg til en innføring av rettighetsbasert momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Åslaug Sem- Jacobsen.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner havner ofte i en vanskelig situasjon slik regelverket for moms er i dag. Næringsdrivende får fradrag på sine momsutgifter, mens det offentlige ikke betaler moms i det hele tatt. Frivilligheten har verken fradrag eller fritak.

- Frivillige organisasjoner mister millioner som kunne vært benyttet til økt aktivitet blant barn og unge. Det er urimelig at frivillige lag og organisasjoner og idrettslagene risikerer å straffes økonomisk gjennom avkortning i momsrefusjon som følge av at bevilgningene de siste årene ikke har vært tilstrekkelige.

I 2016 søkte 23 000 frivillige organisasjoner om refusjon. Avkortningen var på 23,7 prosent. I 2017 var søkertallet 23 500, og avkortningen steg da til 27 prosent.

Momsreglene slik de er i dag skaper problemer og stor usikkerhet. For å unngå en slik usikkerhet, og sikre frivillige organisasjoner forutsigbarhet mener vi derfor at det er nødvendig å gjøre refusjon av momsutgifter til en rettighet, sier Sem- Jacobsen.

- Senterpartiet vil også følge opp dette i sitt alternative budsjett for 2019 ved å foreslå en betydelig styrking av momsrefusjonsordningen slik at kompensasjonsgraden kommer på 2014-nivået som er omtrent 80 prosent. Dette vil være i tråd med det Stortinget vedtok i 2017 om å styrke ordningen med en opptrappingsplan, avslutter Sem- Jacobsen.

Representantforslaget kan i sin helhet leses her!