Meny

Senterpartiets initiativ sikrer en handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering

Tidligere i år fremmet Senterpartiet et forslag i stortinget om en ny nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Siden 2013 har man ikke hatt en egen nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det ble klart etter dagens avgivelse i komiteen at Senterpartiets initiativ ledet til at en samlet komite går inn for å få iverksatt en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering. En viktig seier i kampen mot urettferdig behandling, sier Senterpartiets stortingsrepresentant, Åslaug Sem-Jacobsen.

Senterpartiet mener det er behov for en overordnet helhetlig nasjonal handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Det er synd vi ikke fikk flertall for en overordnet plan som favner bredt og inkluderer flere grupper. Mange organisasjoner har pekt på at det er nødvendig med en intersekjsonell plan som favner bredt da diskriminering ikke skjer bare på ett grunnlag. En person kan oppleve diskriminering på flere områder, og det er et aspekt hverken tidligere eller nåværende handlingsplaner vektlegger. En slik plan burde ha favnet bredere som for eksempel også de som har nedsatte funksjonsevner, sier Åslaug Sem- Jacobsen som sitter i familie – og kulturkomiteen for Senterpartiet.

Sem- Jacobsen er likevel positiv innstilt og uttrykker glede over at Senterpartiets initiativ har satt temaet på dagsorden og med dette bidratt til at man i det minste nå får på plass en plan mot etnisk og religiøs diskriminering.

Jeg er glad for at et enstemmig storting i 2018 stiller seg bak det å få utarbeidet og iverksatt en handlingsplan mot etnisk og religiøs diskriminering. Det er viktig at dette arbeidet nå blir formalisert. Ingen skal oppleve å bli forskjellsbehandlet eller diskriminert, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet .