Meny

Sentralisering på bestilling

Sist endret: 27 09 2020
Av Siv Mossleth, Stortingsrepresentant Senterpartiet

Statens vegvesen presenterte nylig sitt forslag til omorganisering av etaten. Der foreslås det blant annet å legge ned 22 trafikkstasjoner, i tillegg skal flere få redusert åpningstid. Dette er nok et sentraliserende grep som betyr at tjenester flyttes lengre vekk fra innbyggerne og at folk som skal ta lappen på bil og motorsykkel får lengre reisevei. Det offentlige tjenestetilbudet blir rett og slett dårligere.

Nedleggelsene av trafikkstasjoner er et direkte svar på regjeringens styringssignal til Statens vegvesen. Den varslede nedleggelsen av 22 trafikkstasjoner er et bestillingsverk fra regjeringen, helt i tråd med den store sentraliseringen som er mål nummer èn for dagens Høyre-regjering. Dette bør heller ikke overraske lokale representanter fra regjeringspartiene. Å sentralisere tjenester har vært regjeringens favorittøvelse siden de overtok i 2013. 

En del av sentraliseringen skjer direkte gjennom politiske vedtak, andre gjennom styringssignal til styrer og etater. Det skjer både en tydelig sentralisering og en stille sentralisering. Senterpartiet mener at når flere av Statens vegvesen oppgaver blir overdratt til fylkeskommunen, burde trafikkstasjonene følge med. Kanskje burde også de fleste andre oppgavene til Statens vegvesen overføres til fylkeskommunene, slik at ikke den regionale kunnskapen utvannes?

Regjeringspartiene kan stoppe nedleggelsen av trafikkstasjonene. Men da må de ta det politiske ansvaret for å beholde tjenestene nært folk, ikke skyve alt ansvar over på ulike etater som gjennomfører Høyre-regjeringens politikk.