Meny

Siv Mossleth blir leder av den norske OSSE PA delegasjonen

I dag konstituerte den norske delegasjonen til OSSEs parlamentarikerforsamling seg. Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Senterpartiet ble valgt til leder av delegasjonen.

 

– Folkestyre, sikkerhet og menneskerettigheter er overordnet viktig. Min grunnleggende tro på demokratiet gjorde at jeg ønsket å delta i OSSE PA. Jeg ser fram til å lede delegasjonen og engasjere meg i internasjonalt arbeid på viktige temaer som nedrustning, tillit og miljø. Og som folkestyreforkjemper vil jeg selvsagt delta som valgobservatør i andre land, sier Siv Mossleth

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) utfører viktig arbeid på områder som konfliktforebygging, demokratiutvikling og menneskerettigheter. OSSEs parlamentarikerforsamling (OSSE PA) ble opprettet i 1991 og har 57medlemsland. Forsamlingen har en rådgivende funksjon overfor OSSEs ministerråd. Den norske delegasjonen velges av Stortinget for fire år etter hvert stortingsvalg, og består av seks medlemmer og seks varamedlemmer. De seks medlemmene som er valgt for denne perioden er Kari Henriksen (AP), Åsmund Aukrust (AP), Torill Eidsheim (H), Bård Hoksrud (FrP), Siv Mossleth (SP) og Ola Elvestuen (V).