Meny

Skolestart med mestring

Sist endret: 27 09 2020
Av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Sp

Alle elever skal ha en god skolehverdag. Det er nå over tjue år siden alderen for skolestart ble senket fra sju til seks år. Dette grepet har vært omdiskutert siden da. Det første skoleåret skulle gi rom for mye lek og tid utenfor skolerommet, og det skulle være en glidende og myk overgang til den skoledagen som ventet i andre klasse. I ettertid har det skjedd mye i skolen. Det har blitt innført PISA-tester og læringsmål - også for seksåringer. Skolestarten blir mer og mer intensiv. Forventninger og krav til prestasjoner ved målinger og rapporteringer har negative konsekvenser for både lærere og elever. Vi vet at lærerne ønsker å gjøre det beste for sine elever, men da må vi også gi dem muligheten til det.

Det er ikke vanskelig å forstå at det er utfordrende for en lærer å ha ansvar for over tjue førsteklassinger som det forventes at skal innfri læringsmål og skåre bra på kartleggingsprøver. Det er ikke vanskelig å forstå at det er demotiverende for en seksåring å reise hjem med en prøve som er vurdert med sure smilefjes. Når elevene gang på gang opplever nederlag, får det konsekvenser. Økte psykiske lidelser kan man se i sammenheng med skolegang og testing. De kroppslige forutsetningene barna har for å mestre skolen tidlig i skoleløpet, er ikke i tråd med de kravene som blir stilt når de kommer inn i klasserommet. Det viser seg faktisk at utviklingen av hjernen ikke er kommet langt nok for all leseterpingen som regjeringen gjerne ser for seg allerede i 1. klasse. Senterpartiet mener det viktigste elevene kan møte ved skolestart er lærere med tid til å se og følge dem opp, slik at mestring og interessen er det som får spire hos de unge håpefulle skoleelevene. 

Senterpartiet er stolte over å ha fått gjennomslag for en ekstern evaluering av seksårsreformen. Det er på høy tid at vi gjennomgår følgene endringene for de yngste barna i skolen har fått. Evalueringen bør legge grunnlaget for en bred debatt om hvordan vi kan gi fremtidens seksåringen en bedre skole. Førsteklassinger skal ikke grue seg til fredager fordi de vet det venter en ukeprøve de kan gjøre det dårlig på. Lærere skal ikke måtte la overordnede mål komme foran elevens enkelte behov. Alle elever skal ha en god skolestart.