Meny

Snu sentraliseringa, stem Senterpartiet

Hele Nordland vil tjene på å snu sentraliseringa. Innbyggerne i Bodø, Mo i Rana og Narvik vil tjene på å stemme på et parti som vil satse på hele landet. Økt verdiskaping i nord er bra for folk og næringsliv i både i by og bygd.

- av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

 

Tenk deg hva du vil velge av disse tre ulike politiske retninger:

1. Følg strømmen, og ikke ha noen plan på hvordan landet skal utvikle seg
2. Sette fart på sentraliseringa, tømme distriktene for folk og øke forskjellene
3. Snu sentraliseringa og sørge for gode tjenester og tilbud til folk i hele landet

Høyreregjeringa har valgt retning 2, og satt fart på sentraliseringa. H, Frp, V og KrF har sentralisert både åpenlyst og skjult, såkalt «stille sentralisering» gjennom åtte år. Det har gitt en rekke opprør. Det seneste opprøret er vel bondeopprøret. Bønder som har bygd ut og bygd nye fjøs, og bønder som ikke har hatt mulighet til å ruste opp fjøsene sine, eksempelvis for å innfri kravet om løsdrift for kyrne, har funnet sammen i et opprør ved siden av de tradisjonelle faglagene. Bønder, ordførere, kommuner, fylker og folk har protestert fordi vi ikke kan leve med en utvikling der det i raskt tempo forsvinner jord, bønder, bygder og grobunn for framtidas trygge norske mat.

Distriktsopprør, for Finnmark, mot Viken, kystopprør, bompengeopprør, bunadsgerilja for fødetilbud, sykehus og høyere utdanning på Helgelandskysten, lærerstreik, sykepleierstreik, klimaopprør, kampen mot Forskjells-Norge og Beiarn kommunes kamp for lokal forvaltning av allmenningsgrunn, er alle eksempler på hvordan folk reiser seg mot en utvikling som går i feil retning. Folk vil ikke lengre bli overhørt og overkjørt. Folk tar opp kampen mot større sosiale og geografiske forskjeller, og Senterpartiet har vokst i takt med folks ønske om endringer.

Politiske motstandere frykter selvsagt Senterpartiets vekst, og forsøker å si at vi er bakstreverske, populistiske, eller imot alle endringer. Det er selvsagt ikke riktig, men vi er imot endringer som går i feil retning.

Nordland Senterparti besøkte i slutten av juni alle 41 kommunene og møtte alle lokallagene, mange ordførere og flotte representanter for næringslivet. Turen tok 15 dager, og bekreftet det egentlig alle vet, nemlig at Nordland er et fylke med store ressurser, store muligheter og store avstander. Her er det folk med initiativ og pågangsmot. Men vi er rammet av den ene sentraliseringa etter den andre. Vi er blitt fattigere på statlige arbeidsplasser, og de fleste kommunene har fått færre innbyggere. Samtidig er det stor mangel på boliger i distriktene.

Senterpartiet satser på den 3. politiske retningen, nemlig å snu sentraliseringa og sørge for gode tjenester og tilbud til folk i hele landet. Levende lokalsamfunn trenger gode barnehager, skoler, også videregående skoler, yrkesfag, høyere utdanning, aktivitetstilbud, helsetjenester, og gode muligheter for transport av folk og varer. For at samfunnet skal fungere optimalt er det viktig å ha rett personene på rett plass. Derfor vil jeg berømme Fagforbundet i Nordland for at de har startet et prosjekt ved det navnet i samarbeid med kommuner og KS. Fokus på å bruke rett person på rett plass kan løse noen av de utfordringene kommunene står ovenfor, samtidig som viktigheten av folks fagkunnskap blir mer synlig.

Senterpartiet vil styrke lovverk som støtter opp under faste ansettelser og en heltidskultur i arbeidslivet. Det gir tryggere forhold for de ansatte, bedre muligheter for faglig utvikling og mer langsiktighet. Norge har markerte sosiale helseforskjeller, og vi har knapt med fagfolk. Vikarlegestafetten i nord er for lang og involverer altfor mange vekslinger. Sykepleiermangelen er problematisk, og satsingen på bedre psykisk helse trenger et skikkelig løft.

Senterpartiet har lansert en egen plan for Nord-Norge fordi nordlendingene fortjener det, og fordi mulighetene i nord er enorme. Vi vil senke flyprisene, senke ferge- og båtprisene, sikre flere studieplasser, lokalisere statlige arbeidsplasser rundt omkring, og ha en aktiv fiskeripolitikk. Senterpartiet vil videreutvikle eksisterende industri, og legge grunnlag for nye, grønne industrietableringer i nord. En av de største fordelene som finnes i nord er tilgangen på ren vannkraft. I fjor var strømprisen i Norge bare halvparten av hva den var i Tyskland. Senterpartiet vil ikke ha et felles strømmarked og felles strømpris i Europa. Vi vil ha lavere strømpris i Norge enn i Europa. Det er viktig å sikre konkurransedyktige og langsiktige betingelser for investeringer i klimavennlig industri.

Senterpartiet vil utvikle den norske velferdsmodellen, styrke den private eiendomsretten og løfte fram folkestyret og blandingsøkonomien som det beste alternativet til markedsliberalisme.

Vi har en viktig arv som vi forplikter å forvalte for våre etterkommere, og klimaproblemene er vår tids største utfordring. Natur, miljø og klima må derfor sees i sammenheng med øvrige samfunnsmål, og sikre en forsvarlig og bærekraftig forvaltning.