Meny

Sp advarer mot forliket: Norge møter ikke våre forpliktelser overfor NATO

Senterpartiet advarer mot at dagens forsvarsforlik hverken møter Norges forpliktelser overfor NATO eller gir Norge den Hæren og det Heimevernet Norge trenger, sier Senterpartiets utenriks- og sikkerhetspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

- Sjefen for Hæren sa tidligere i sommer at NATO-alliansen bare er så troverdig som hvert medlemsland gjør den. Det er bekymringsfullt at stortingsflertallet vedtar et forsvarsforlik som ikke møter Norges forpliktelser overfor NATO, forteller Senterpartiets utenriks- og sikkerhetspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Navarsete viser at NATO er klare på at Norge må sikre en hær bestående av en sterk mekanisert brigade. 

- Forliket inneholder så mange alvorlige svakheter at Senterpartiet ikke kan støtte dette. Man har ingen plan for kjøp av stridsvogner. Hæren får ikke tilstrekkelig helikopterkapasitet og man setter ikke av en krone til å stanse regjeringens plan om i praksis å legge ned 2. bataljon. I tillegg krymper man Heimevernet med ytterligere 500 soldater, sier Navarsete.

Navarsete forteller at Senterpartiet har fremmet en rekke forslag som Stortingsflertallet velger å gå i mot.

- Vi har fremmet forslag om investeringer i stridsvogner nå. Vi foreslår ni dedikerte helikoptre for Hæren på Bardufoss. Vi foreslår å videreføre Sjøheimevernet og en historisk økning av Heimevernet til 50 000 soldater. Dessverre går flertallet i mot alle disse forslagene til styrking av landmakten, sier Navarsete.

Navarsete understreker at Norge må ta våres forpliktelser overfor NATO på alvor. 

- For dårlig økonomi i Hæren og Heimevernet tvinger frem flere skadelige tiltak for både Hæren og Heimevernet. Både Høyre, Ap og Frp gikk til valg på partiprogram der de hadde vedtaksfestet vår forpliktelse om å øke forsvarsbevilgningene opp mot 2 % av BNP. Regjeringen har måttet innrømme at rammene i langtidsplanen ikke når dette målet. Nå hadde Stortinget mulighet til å ta våre forpliktelse overfor NATO på alvor, uten at man velger å gripe denne muligheten, fastslår Navarsete.