Meny
Bli medlem

Sp: - Dette er tre partier som får frem det verste i hverandre

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark

I dag ble det klart at Høyre, FrP og Venstre sammen danner ny regjering. Distriktet og vanlige folk kommer til å bli taperen, mener Senterpartiet.

- Dette er tre partier som får frem det verste i hverandre. Det er i møte mellom disse partiene at vi har fått sentraliseringen i politiet, kommunetvangsreformen og en regionreform som ingen ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå kommer til å bli resultatet. Vi skal heller ikke glemme at når Høyre, FrP og Venstre har forhandlet tidligere, har vi fått resultater som plastposeavgift, flyseteavgift, sukkeravgift, og økte avgifter for norsk turistnæring, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

I tillegg til at dette er tre partier som har bidratt til sentralisering så legger også Senterpartiets Vedum vekt på at dette vil være en regjering som vil øke forskjellene.

- Dette vil bli en forskjellsregjering. Når Venstre går inn i dette samarbeidet frykter jeg at det kommer til å innebære en enda mer polariserende regjering, en regjering som fører til at kløftene i Norge øker. Kløftene mellom dem som har mye og dem som har lite. Mellom dem som har det trygt på arbeidsmarkedet og dem som ikke har det. Kløftene mellom dem som bor i distriktene og dem som bor i de store byene. Dette vil også være den mest EU-vennlige regjeringen vi har hatt noen gang. Noen få vil tjene på den nye regjeringen, men kostnadene og konsekvensene vil vanlige folk bære, fortsetter Senterpartiets leder.

- Senterpartiet ønsker å styrke nasjonalstaten, skape en politikk som ser hele landet og sørge for at det er tjenester nær folk. Den nye regjeringsplattformen er en oppskrift på det motsatte. Vi får nå en forskjells- og sentraliseringsregjering. Jeg frykter konsekvensen av det, avslutter Vedum.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer

Relaterte saker

Regjeringssamarbeid

Senterpartiet er det partiet som har sittet nest lengst i regjeringen i etterkrigsperioden. For oss er det viktig å få gjennomslag for vår politikk, og vi ønsker derfor å sitte i posisjon, så fremt det er med på å bidra til å styre politikken i den retningen vi ønsker.

Distriktspolitikk

Senterpartiet har i flere regjeringer vært en pådriver for at det er ført en – i internasjonal sammenheng – sterk distriktspolitikk i Norge. Vi ser fremdeles tilbakegang i mange distriktskommuner og økt tilflytting til de største byene.

Utjevning

Senterpartiet ser fordelingspolitikk både som et spørsmål om utjevning mellom samfunnsgrupper, mellom geografiske områder, og mellom generasjoner.

Sentraliseringsregjeringa

Dei blå-blå har regjert i 2 år med mykje mediemerksemd på kva dei er uenig om, kva støttepartia tar avstand frå. Dette trekker til seg all merksemd MEN dei blå-blå saman med støttepartia danner fleirtal for ei rekke reformer. No sist politireformen som og fekk støtte frå AP. Bak støyteppet vert det arbeida med reformer. Fellesnevner er sentralisering slik som kommunereformen, strukturreformen for politi- og nødetater, høgskule- og universitet. Veg- og jernbanereformer som er markedsorientert. No ventar me på Listhaug sin reform om markedsregulering i landbruket.