Meny

Sp får flertall for opprydding i ordningen for pasientreiser

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf) ber nå regjeringen gjennomføre en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. Dette kom fram i dagens innstilling fra komiteen da saken ble avgitt. – Jeg er glad vi nå får ryddet opp, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Jeg er glad vi fikk flertall for forslagene våre. Dette er et viktig skritt for å få til nødvendige forbedringer i en pasientreiseordning som ikke fungerer, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet.

I tillegg går en samlet helse- og omsorgskomite inn for å be regjeringen starte en evaluering av pasientreiseforskriften i løpet august 2019. En samlet komite ber også helse- og omsorgsministeren i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene kreve at de går gjennom organiseringen av pasientreiseordningen.

– Alt for mange pasienter opplever uverdige lange ventetider på drosje eller fly etter endt behandling. Dette kan ikke fortsette. Reisen hjem etter behandling må bli en del av behandleransvaret. Ansvaret for pasienten stopper ikke når pasienten går ut av sykehusdøren, fortsetter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

Senterpartiet mener at det i dag er for mye byråkrati og urimelige utslag som gjør at folk ikke får dekket faktiske utgifter de har med å reise til og fra behandlinger.

– Med disse forslagene blir regjeringen forpliktet til å rette opp feilene som preger dagens pasientreiseordning. Det er på tide, avslutter Toppe.

Bakgrunnen for vedtakene er dette representantforslaget fra Senterpartiet