Meny

Sp frykter for helsen til mor og barn etter fødsel

Flere steder i landet planlegges det å korte ned tiden kvinner og nyfødte skal ligge på sykehus etter fødsel. Planer om å sende mor og barn hjem ned mot 6 timers fødsel får Senterpartiet til å reagere.
Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet og første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, tok opp saken med helseminister Bent Høie i Stortingets spørretime. 

– Planen om å sende mor og barn hjem ned mot 6 timer etter fødsel, er uvirkelig. Utviklingen er totalt uakseptabel. Flere fagfolk, barneleger og jordmødre roper varsko. De frykter for helsen til både mor og barn, for økt spedbarnsdødelighet, for ammeproblemer som ikke oppdages, og for sykdom som ikke behandles. 6 timer er svært kort tid. Det er bare dobbelt så lang tid som spørretimen på Stortinget pleier å vare, sier Toppe. 

På ti år har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016 ,i følge tall fra Folkehelseinstituttet.

– I Bergen er det for eksempel et mål om at 40 prosent av de nybakte mødrene skal kunne reise hjem etter 6 til 24 timer, når nytt sykehusbygg står ferdig i 2023. Der skal ikke bygges barselrom for normalfødende. Også andre sykehus planlegger for at kvinner ikke skal overnatte på sykehus etter en fødsel, sier Toppe. 

Dette skjer samtidig som det på landsbasis mangler så mange som 600-700 jordmorårsverk for at mor og barn skal kunne få et faglig, forsvarlig tilbud der. 60 prosent av kommunene tilbyr ikke hjemmebesøk innen to uker, slik tilrådingen er. 

Toppe lot seg ikke imponere over svaret helseministeren ga på hennes spørsmål om han ville ta grep for å gi norske kvinner og barn et mer anstendig og faglig forsvarlig føde- og barseltilbud.

– Det mest alvorlige er at helseministeren forsvarer at reduksjon av barseltiden på sykehus skjer uten at tilbudet er styrket i kommunene, sier Toppe.

– Å sikre norske kvinner et trygt og anstendig føde- og barseltilbud er et politisk ansvar. Barselomsorg holder nå på å bli definert ut av norske sykehus. Det skjer på denne regjeringens vakt. Klinikkdirektørene viser bare til at barselomsorgen må skje på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende. Når helseforetak ikke ser barselkvinner for bare produktivitetskrav, må statsråden bruke sin styringsmakt, avslutter Toppe.