Meny

Sp med forslag om å stoppe Viken i Stortinget

Stortinget vedtok i 2017 ny inndeling av nye regioner, deriblant tvangssammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner til den nye storfylket Viken. De tre fylkestingene har gått i mot vedtaket, og sammenslåingen møter stor motstand lokalt. Nå tar Senterpartiet nok en gang kampen mot Viken i Stortinget.

Regjeringen sa dette skulle bli en reform for mer robuste enheter og regioner med mer makt. Vi ser nå at dette bare er blitt en sentraliseringsreform som ikke gir bedre tjenester til folket, men mer byråkrati. Nå må vi slutte å kaste bort skattepenger på en reform som bare gjør livet vanskeligere for oss som bor her, sier Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet fra Østfold.
Regionreformen har vært behandlet flere ganger i Stortinget, men Senterpartiet mener at situasjonen er forandret nå.

Nå er alle tre fylkene tydelige på at de ikke ønsker sammenslåing, og flere representanter fra regjeringspartiene har sagt at de egentlig ikke ønsker denne nye gigantregionen. I tillegg har vi nå fått en ny spennende situasjon rundt KrF og deres veivalg.
Vi vet at flere av representantene fra både Frp og KrF egentlig er imot sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus, men at de tidligere har fulgt partiets linje. Hvis disse representantene følger sin egen overbevisning framfor partipisken, er det ikke lenger flertall i Stortinget for å slå sammen fylkene, fortsetter Myhrvold.
Senterpartiet mener at regionreformen vil gjøre at avstanden mellom folkevalgte og folk vil bli større, og at det vil redusere muligheten til å påvirke politiske avgjørelser.

Størrelsen på Viken vil etter all sannsynlighet medføre mer byråkrati og færre folkevalgte. Regionreformen vil føre til økte kostnader for skattebetalerne fordi det må etableres en større sentraladministrasjon for å koordinere den økende kompleksiteten i et storfylke. Vi vil ha mer folkevalgt styring, og mindre byråkrati. Da må denne reformen stoppes en gang for alle, avslutter Ole André Myhrvold.
 

Selve representantforslaget fra Senterpartiet vil behandles i Stortinget denne høsten. Forslagsteksten lyder som følgende:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak om oppheving av sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud fylker.»