Meny

Sp med forslag om totalberedskapskommisjon

Mandag morgen fremmet Senterpartiet forslag om å sette ned en ny totalberedskapskommisjon for å vurdere den nasjonale beredskapen. En slik vurdering bør både handle om forsvarsevnen, helseberedskapen, matberedskapen og sammenhengen mellom disse, mener partiet.

- Mange faktorer tilsier at vi bør ha økt oppmerksomhet rundt beredskap. Det er sterkere internasjonale spenninger. Samtidig er terrorangrepene blitt flere. Klimaendringene skaper også større utfordringer for samfunnstryggheten. Stabil og langsiktig mat- og vanntilførsel kan rammes av klimaendringer og mer usikre internasjonale forhold. Teknologi kan gjøre oss mer sårbare og utviklingen på dette feltet går svært raskt. Dette er bare noen av beredskapsutfordringene vi som samfunn står overfor, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.  


- Senterpartiet mener at tiden er inne for å ta en ny vurdering av den totale beredskapssituasjonen i landet. En slik vurdering bør både handle om forsvarsevnen, helseberedskapen, matberedskapen og sammenhengen mellom disse, mener partiet.

Det er gått lang tid siden Norge har hatt en grundig gjennomgang av alle deler av vår beredskap. Willoch-utvalget la fram sin utredning i 2000. Norges forrige forsvarskommisjon avga sin rapport i 1992. Den ble nedsatt i forbindelse med slutten på den kalde krigen. Siden den tid har samfunnet endret seg veldig, fortsetter Slagsvold Vedum.

Til tross for økt oppmerksomhet om beredskap og sårbarhet i mange deler av samfunnet, mener Senterpartiet det fortsatt er en vei å gå.

- Mange sektorer og organisasjoner har blitt bedre på sårbarhet og beredskap innenfor sitt eget område, men jeg tror fortsatt ikke at vi er gode nok til å se samfunnets totale ressurser i sammenheng, på tvers av sektorer. Hovedoppgaven til en ny totalberedskapskommisjon er å vise hvordan vi kan bruke samfunnets totale ressurser best mulig for å skape god beredskap for ulike krisesituasjoner, avslutter Slagsvold Vedum.