Meny

SP med gjennomslag for ekstern granskning av Mattilsynet

Senterpartiet har i dag fått fullt gjennomslag i Stortinget for sitt krav om en ekstern granskning av Mattilsynet.

Stortingets næringskomite har i dag avgitt sin innstilling i saken om Mattilsynet. Her står alle partier bak forslaget: «Komiteen ber om at regjeringen iverksetter en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.» Dette er helt i tråd med representantforslaget fra Senterpartiet som er grunnlaget for saken.  

– En granskning styrt av Mattilsynet selv, slik Mattilsynet og landbruksministeren ønsket, ville aldri kunne bli uavhengig og egnet til å gjenskape tillit. Det har derfor vært viktig for Senterpartiet at det er regjeringen som står som ansvarlig for granskingen. Det er en stor seier at vi nå får med et samlet Storting på dette, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), som også er leder av Næringskomiteen.

Bakgrunnen for saken er avsløringene om juks i forbindelse med et tilsyn av en pelsdyrgård i Sandnes, som gjorde at Mattilsynets direktør gikk av.

– Mattilsynet har en viktig oppgave med å sikre at dyrene har det bra og at maten er ren og trygg. Da må vi ha et tilsyn som folk kan ha tillit til. Jeg mener at også for de mange ansatte i Mattilsynet vil en slik gransking være positiv. Alle er avhengige av at vi kan ha tillit til Mattilsynet, avslutter representanten for Senterpartiet.