Meny

Sp mener Høyre bløffer

Sist endret: 27 09 2020

I de siste dagene har Finnmark Høyre hevdet i media at forslaget om nytt sykehus i Alta ville rammet Hammerfest sykehus. Dette er ikke tilfelle, sier Geir Iversen, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

– Høyre prøver å bortforklare at de stemte mot et sykehus i Alta . Det gjorde de, og burde være ærlige nok til å innrømme dette i stedet for å komme med bortforklaringer, sier Geir Iversen, Finnmarksrepresentant fra Senterpartiet.

I saken som ble behandlet i Stortinget i forrige uke var det flere forslag. Venstre sitt forslag var en utredning av sykehusstrukturen i Finnmark, et forslag som er vel kjent gjennom avisoppslag. Men i samme sak hadde Senterpartiet et eget forslag som handlet om å etablere en fødeavdeling i Alta, og utrede nødvendige akuttfunksjoner i tilknytning til dette. Det vil ikke forstyrre prosessen i Hammerfest. Dette forslaget ble og nedstemt av Høyre, FrP og Arbeiderpartiet.

Forslaget Senterpartiet fremmet var som følger:
«Stortinget ber regjeringa utvide spesialisthelsetenestetilbodet i Alta med ein fødeavdeling og utgreie nødvendige akuttfunksjonar i tilknyting til dette. Det må leggast til grunn at det blir bygt nytt sjukehus i Hammerfest og at sjukehusa i Finnmark samarbeider i ein nettverksmodell for å gi heile befolkninga eit likeverdig helsetilbod av god kvalitet.»

– Jeg er lei av at motstanderne mot et sykehus i Alta i regjeringspartiene og Ap forsøker å skylde på at dette vil gå utover sykehuset i Hammerfest. Dette er ikke en kamp mellom de to byene, og burde heller ikke være det. Vi må ha et godt sykehustilbud både i Alta og Hammerfest. Derfor fremmet vi et eget forslag som først og fremst handlet om å bygge opp en fødeavdeling i Alta, men Høyre, FrP og Arbeiderpartiet stemte jo også mot dette. Det viser at dette bare er et falsk spill, fortsetter Geir Iversen.

Senterpartiet sier at de ikke har gitt opp kampen, og vil se etter nye muligheter til å følge opp saken i Stortinget.

– Til syvende og sist er ikke dette et spill, det handler om folk. Alle fakta tilsier at vi må styrke helsetilbudet i Alta, i tillegg til Hammerfest. Dette kommer bare til å bli tydeligere og tydeligere, og vi skal vinne til slutt, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.