Meny
Marit Arnstad Stortinget 051020 venstre

Sp: Norge trenger en langsiktig kriseplan

Med de strenge tiltakene regjeringen nå har iverksatt blir spørsmål om arbeidsplasser og situasjonen for bedriftene igjen viktig. Tiden framover helt fram til neste sommer blir krevende for mange bransjer og risikoen for at ledigheten øker er stor. 

- Senterpartiet mener det ikke holder lenger med klattvise og uoversiktlige krisetiltak og krisepakker. Norge trenger nå en kriseplan for hele det neste året, for bedrifter og arbeidsplasser. En kriseplan som varer over tid og gir forutsigbarhet for folk og næringsliv, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad.

- Målet må være å gi langsiktighet for næringslivet, det er det som mangler nå, fastslår Arnstad, og viser til at statsministeren nå for tredje gang varsler en kortsiktig forlengning av permitteringsreglene.

- Bedriftene, kulturen og frivilligheten trenger en regjering som ikke nøler seg fram fra måned til måned, men lager forutsigbare rammer som er enkle å forholde seg til, fortsetter Arnstad.

Senterpartiet er bekymret for et statsbudsjett som slett ikke er tilpasset strengere Korona-regler.

Regjeringen holder fortsatt fast på at flypassasjeravgift skal gjeninnføres og at avgiften på reiseliv skal dobles. Dette vil ramme næringer som allerede er i en svært vanskelig situasjon, avslutter Marit Arnstad.