Meny

Sp om børsen: - Vi må være herrer i eget hus

- Vi må ikke ha noen illusjoner om at et stort internasjonalt børskonglomerat vil ha sammenfallende interesser med folk flest i Norge og norsk næringsliv, sier Senterpartiets profilerte finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik.

Gjelsvik minner om at Norge, norsk finans og den norske børsen skiller seg vesentlig fra andre land. Mange tror at Oslo børs er en liten markedsplass for norske aksjer som fungerer som en hvilken som helst børs i verden, men slik er det ikke:

- Oslo børs tilbyr skreddersydde tjenester for norsk næringsliv, og det er en velbegrunnet frykt for at disse tjenestene over tid kan komme under press om børsen skal bli del av et større børskonglomerat, sier Gjelsvik.

Gjelsvik peker blant annet på markedet for høyrenteobligasjoner, markedsplasser som Mercur market, gode tjenester overfor små og mellomstore bedrifter samt handelen med grunnfondsbevis som eksempler på børsens nasjonale innretning. I tillegg har Oslo børs bygget seg opp en unik stilling internasjonalt innen energi, skipsfart og sjømat, noe som er med på å understøtte de norske næringsklyngene på disse områdene.

- Oslo børs tilbyr de tjenestene norsk næringsliv etterspør, fordi norsk næringsliv gjennom 200 år har vært den viktigste kunden og samarbeidspartneren til børsen, sier Gjelsvik.

- Om Oslo børs nå selges, er det ikke bare børsen i Oslo som blir en filial for sine nye eiere – det kan fort norsk næringsliv også bli, påpeker Gjelsvik

Gjelsvik viser til at en samlet bukett fra norsk næringsliv, handel, skipsfart og finans i en kronikk i E24 21. januar tydelig gjør det klart at børsen har hatt en unik rolle i norsk verdiskapning gjennom 200 år og at børsen spiller en helt avgjørende rolle for norsk velferd. Børsen har hatt et svært tett samarbeid med norsk næringsliv, og det har vært et nært interessefellesskap som har kommet hele landet til gode.

- Børsen er kanskje ingen katedral, men den børsen vi har i Norge er heller ikke hyllevare og bør ikke behandles som det, sier Gjelsvik.

Gjelsvik reagerer på at det nå ser ut til å kunne bli en budkrig på Oslo børs der også Nasdaq og nå London Stock Exchange Group vil delta:

- Jeg mener regjeringen burde være på banen for å gjøre det klart at i Norge, så forsvarer vi norske interesser, sier Gjelsvik.

- Det kan godt tenkes at regjeringen føler seg smigret over at store finansaktører nå er på frierferd i Oslo, men det blir fort nordmenn og norsk næringsliv som må reise med lua i hånda andre veien om utsalget blir en realitet.

Gjelsvik presiserer at han ikke er imot internasjonal handel eller internasjonalt eierskap, men tror at folk flest er enig med ham og Senterpartiet i at visse sentrale samfunnsinstitusjoner bør ha nasjonalt eierskap:

- Norge er ingen stormakt, men vi må ikke gjøre oss så små at vi ikke engang kan holde oss med vår egen børs, sier Gjelsvik.