Meny

Sp vil gjennomgå 6-årsreformen

Sist endret: 27 09 2020

Det er nå over 20 år siden Reform-97 ble igangsatt og alderen for skolestart ble senket fra sju til seks år.

– Det som skulle bli en reform på de yngste elevenes premisser, har underveis blitt noe ganske annet, sier stortingsrepresentant Marit K. Strand, som i dag la fram et forslag i Stortinget om evaluering av seksårsreformen. 

Utfasing av barnehagepedagogikken, økt læringstrykk og mindre tid til fri lek for de yngste elevene skaper utfordringer, mener Marit Arnstad som også sitter i Undervisning- og forskningskomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

– Med innføringen av Kunnskapsløftet, og utviklingen av et stadig mer omfattende kvalitetsvurderingssystem, er skoledagen for 6-åringene i dag noe helt annet enn det som var intensjonen da Reform-97 ble vedtatt, sier Arnstad som understreker at det ikke er aktuelt å heve alderen for skolestart.

– Men vi plikter å legge til rette slik at skolen kan ivareta behovene til de yngste elevene på en bedre måte enn i dag.

Begge de to stortingsrepresentantene fra Senterpartiet mener at en god skolestart er avgjørende for å lykkes utover i skoleløpet. Mens det er foretatt en omfattende evaluering av Reform 97, finnes det lite forskning på hvordan skolestarterne har det i skolen.

– Men både undersøkelser fra SSB og PISA tyder på at seksårsreformen har hatt liten effekt på elevenes læringsutbytte. Samtidig tilsier signalene fra lærere og andre fagpersoner at tidligere skolestart og målstyringen av skolen skjer på bekostning av spesielt de yngste elevene, sier Arnstad.

– Dessverre ser vi at en del elever, og spesielt gutter, har utfordringer med å passe inn i en stram skoledag med mye stillesitting, høyt læringstrykk og krav om egenvurdering, advarer Strand.