Meny

Sp vil legge fram forslag om krisepakke

Landbruksministeren sa onsdag morgen til NRK at det ikke vil bli aktuelt med en krisepakke til bøndene nå. Nyheten kommer bare timer før statsminister Erna Solberg skal besøke tørkerammede bønder.

Dette får leder i Næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), til å reagere.

– Landbruksministeren og regjeringens nei til krisepakke for jordbruket er svært provoserende. Det er stikk i strid med de signalene som Sp, AP, SV og KrF har gitt gjennom sommeren. Disse partiene utgjør et flertall på stortinget, sier Pollestad.

Nyheten om at regjeringen ikke går inn for en krisepakke kommer bare timer før statsminister Erna Solberg skal besøke tørkerammede bønder.

Pollestad varsler at Senterpartiet vil legge frem forslag om krisepakke på Stortinget til høsten.

– Faren er at det er for sent og at mange bønder før den tid vil ha tatt valg, f.eks om nedslakting, som vil gi langsiktige konsekvenser, sier Pollestad.

Det er ingen tvil om at jordbrukets reelle tap er langt større enn det som dekkes av erstatningsordningene. Årets situasjon er ekstraordinær. Derfor krever vi ekstraordinære tiltak.

– Det er underlig at alle andre næringer blir tilbudt krisepakker. Men jordbruket skal altså ikke få det. Det viser at regjeringen ikke har forstått alvoret, avslutter Pollestad.