Meny

Sp vil redusere bilavgiftene i distriktet

Senterpartiet mener det er feil at folk i områder uten et reelt kollektivtilbud skal betale like mye for å kjøre bil som folk som kan kjøre kollektivt. Derfor har partiet i dag foreslått å utrede en ordning med avansert veiprising for å gjøre det billigere for folk i distriktene å kjøre bil.

– Det må bli billigere å kjøre bil for folk uten kollektivtilbud. Mange har ikke noe annet valg enn å sette seg i bilen for å komme seg til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Vi har i dag et avgiftssystem som rammer vanlige mennesker som lever vanlige liv, sier Siv Mossleth (Sp), som sitter i Stortingets transportkomitè.

Mossleth peker på at mange i distriktene reelt sett har fått et dårligere kollektivtilbud de siste årene. Å ta toget er kun et alternativ i deler av landet. I tillegg har flere ekspressbussruter blitt sterkt redusert eller lagt ned. Så langt har Høyre- og Frp-regjeringa nektet å gi ekspressbussene bedre vilkår som kunne ha ført til et bedre kollektivtilbud i hele landet. Samtidig har regjeringa økt drivstoffavgiftene og sørget for at det er flere bompengestasjoner langs norske veier enn noen gang.

– Det er veldig mange her i landet som ikke kan sykle til jobben eller sende ungene på t-banen når de skal på fotballtrening.  Det er urettferdig at vanlig en familie, som attpåtil kan være avhengig av to biler for å få hverdagen til å gå opp, skal straffes økonomisk for at de ikke har et annet alternativ, sier Mossleth.    

Senterpartiet mener at en ordning med avansert veiprising generelt må føre til lavere bilavgifter.  

– Vi må vurdere å fjerne eller slå sammen flere av dagens bilavgifter. En ny betalingsordning skal ikke bli en måte for staten å skreve inn mer penger, men innkrevingen skal være mer rettferdig og reelt sett føre til mindre avgifter for de som er avhengige av bilen, sier Mossleth.