Meny

Sp vil redusere bilavgiftene i distriktet

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland

Senterpartiet mener det er feil at folk i områder uten et reelt kollektivtilbud skal betale like mye for å kjøre bil som folk som kan kjøre kollektivt. Derfor har partiet i dag foreslått å utrede en ordning med avansert veiprising for å gjøre det billigere for folk i distriktene å kjøre bil.

– Det må bli billigere å kjøre bil for folk uten kollektivtilbud. Mange har ikke noe annet valg enn å sette seg i bilen for å komme seg til skole, jobb og fritidsaktiviteter. Vi har i dag et avgiftssystem som rammer vanlige mennesker som lever vanlige liv, sier Siv Mossleth (Sp), som sitter i Stortingets transportkomitè.

Mossleth peker på at mange i distriktene reelt sett har fått et dårligere kollektivtilbud de siste årene. Å ta toget er kun et alternativ i deler av landet. I tillegg har flere ekspressbussruter blitt sterkt redusert eller lagt ned. Så langt har Høyre- og Frp-regjeringa nektet å gi ekspressbussene bedre vilkår som kunne ha ført til et bedre kollektivtilbud i hele landet. Samtidig har regjeringa økt drivstoffavgiftene og sørget for at det er flere bompengestasjoner langs norske veier enn noen gang.

– Det er veldig mange her i landet som ikke kan sykle til jobben eller sende ungene på t-banen når de skal på fotballtrening.  Det er urettferdig at vanlig en familie, som attpåtil kan være avhengig av to biler for å få hverdagen til å gå opp, skal straffes økonomisk for at de ikke har et annet alternativ, sier Mossleth.    

Senterpartiet mener at en ordning med avansert veiprising generelt må føre til lavere bilavgifter.  

– Vi må vurdere å fjerne eller slå sammen flere av dagens bilavgifter. En ny betalingsordning skal ikke bli en måte for staten å skreve inn mer penger, men innkrevingen skal være mer rettferdig og reelt sett føre til mindre avgifter for de som er avhengige av bilen, sier Mossleth.

Denne artikkelen ble først publisert 19.02.2019