Meny

Stopp togenes reinpåkjørsler

Sist endret: 27 09 2020

Stortingsrepresentant og medlem i stortingets transportkomite, Siv Mossleth, krever svar fra samferselsminister Solvik Olsen om hvordan han vil sikre at slike dyretragedier som nå skjer i Vefsn ikke skjer igjen.

Bane NOR har planer om å bygge et gjerde langs jernbanen fra Mosjøen til Laksforsen, men det foreligger per nå ikke finansiering for å kunne realisere dette i 2018. Reineier gjorde alt riktig, likevel er over 100 dyr drept i løpet av helga. Hva vil minister Solvik Olsen gjøre for at slike dyretragedier ikke skjer igjen? spør Siv Mossleth (Sp) i et skriftelig spørsmål til samferdselsministeren.
 
- Nå må det gjerder på plass langs denne jernbanestrekninga. Reineieren gjorde alt riktig, likevel går det så forferdelig galt, fastslår Mossleth.


- Reindrifta i Nordland har det allerede veldig vanskelig, med tap til rovvilt. Tilgangen på kalv etter tap er helt nede i 40 %. Størst tap av kalver er i Nordland og Troms, og så skjer slike ulykker i tillegg, påpeker Siv Mossleth.